#

Hotello voor het goede doel

In het derde studiejaar van de Hotel Management School Maastricht krijg je als student de kans om te kiezen uit een aantal bijzondere projecten. Bij een ComIn project draait het om samenwerken, uitdagingen en vooral: niet jezelf maar een ander centraal zetten! ComIn staat voor Community Involvement, en dat is waar het om gaat: betrokkenheid bij de wereld waarin we leven. Mijn naam is Annabel de Ruiter en ik heb inmiddels mijn ComIn project afgesloten en vertel graag meer over mijn ervaring.

Project TeamUp

Ik kwam in aanraking met ComIn dankzij één van mijn docenten, de heer Michaud. Hij informeerde mij over het project TeamUp. Dit is een samenwerkingsverband tussen Unicef, Save the Children en War Child. Ik had weleens gehoord van deze organisaties en mijn interesse was onmiddellijk gewekt. TeamUp zorgt dat jonge kinderen in de leeftijd van 6 tot 11 jaar in Nederlandse Asielzoekerscentrum spelenderwijs leren omgaan met basisemoties als boosheid, verdriet en angst. 

Met een ComIn project doe je iets terug voor de community
ComIn: Annabel de Ruiter (links)

En ineens zat ik er middenin!

Dit project sloot mooi aan op mijn ervaring als zomerkampleiding en gaf invulling aan mijn maatschappelijke interesse. Ik oriënteerde me, solliciteerde en werd aangenomen. Samen met een medestudente werden we eerst op een tweedaagse training gestuurd. Gedurende deze training werd er voornamelijk ingegaan op de herkomst van kinderen, cultuurverschillen, lesopbouw en spelelementen. Tevens werd aangeleerd hoe je non-verbaal kan communiceren. De kindjes zijn van niet Nederlandse afkomst en spreken de taal niet of nog onvoldoende. Leerzaam hoor!
Na verloop van tijd was er wederzijdse herkenning tussen de kinderen en vrijwilligers. Dit gaf aanzienlijk veel waarde aan de lessen en zorgde bij mij voor extra toewijding en enthousiasme. Het vrijwilligers team was zeer gevarieerd waardoor ik de groep als interessant en verrijkend heb ervaren. 

    Deel deze pagina