Case: Ziekenhuis Bernhoven

"Ziekenhuis Bernhoven is uitgeroepen tot het meest gastvrije ziekenhuis van Nederland". 

Streekziekenhuis Bernhoven ligt in Uden en is voortgekomen uit een fusie tussen de ziekenhuizen in Oss en Uden. In 2012 startte Bernhoven in samenwerking met de Hospitality Consultants van Hotel Management School Maastricht een traject ter verbetering van de gastvrijheid in de zorg. 

Ziekenhuis Bernhoven
Ziekenhuis Bernhoven

Wensen en doelen

Iedereen wil goede zorg. Maar de zorgkosten blijven voortdurend stijgen. Hoe houden we de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg in balans? Voor Bernhoven leidde deze cruciale vraag in 2012 tot het project DROOM. 

Bernhoven had dromen om de kwaliteit te behouden, om de patiënt en dokter samen te laten beslissen, om meer ruimte te hebben voor zorgvuldige afwegingen, om de zorg te verbeteren. Bernhoven wilde deze dromen en wensen realiseren door in te zetten op kwaliteit. 

Traject

Er werd een traject uitgestippeld voor meerdere jaren. Gedurende vier jaar hebben wij, als Hospitality Consultancy team, Bernhoven ondersteund. Het hoofdthema van het programma was (en is) een mensgerichte gastvrijheidscultuur. De patiënt is het uitgangspunt voor het eigen handelen. Hierdoor wordt mensgericht en gastvrij denken ingebed in alle lagen van het ziekenhuis. 

Er waren onder meer intensieve programma’s waarin per team in het ziekenhuis werd onderzocht hoe op elke afdeling de zorg nog beter, gastvrijer en mensgerichter kon zijn. Het resultaat was onder meer dat Bernhoven is uitgeroepen tot meest gastvrije ziekenhuis van Nederland! Wij kijken met trots terug op dit maatwerktraject. Tegelijkertijd kijken we met Bernhoven vooruit naar de volgende fase: het borgen van de mensgerichte gastvrijheidscultuur.

Resultaat

Wat in 2012 begon onder de projectnaam DROOM lijkt nu te zijn gerealiseerd. Of is in ieder geval voor een groot deel uitgekomen. Uit de jongste cijfers blijkt dat Bernhoven de goede weg is ingeslagen. Alle maatregelen die gedurende vijf jaar zijn genomen hebben de juiste voorwaarden geschapen voor het kunnen leveren van effectieve, mensgerichte en zinnige zorg.

Meer tijd en aandacht voor de patiënt leidt nu tot betere zorgbeslissingen. Bernhoven levert minder zorg maar wel de juiste en op de goede plek. Hierdoor is een effectieve daling van de ‘schadelast’ (behandeling x tarief) gerealiseerd van 12%. Minder uitvoering van zorg levert tegelijkertijd een hogere tevredenheid op bij de patiënt. Bernhoven toont aan dat het mogelijk is de alsmaar oplopende zorgkosten een halt toe te roepen en deze tendens te doorbreken.

Ook aan de slag?

Bent u benieuwd hoe het met de mensgerichte gastvrije zorg in uw instelling staat? We kijken er graag samen met u naar. Wilt u weten wat wij kunnen doen voor uw eigen zorgorganisatie? Neem ook dan gerust contact met ons op.

    Deel deze pagina