kasteel - 1

Referenties

Onze opdrachtgevers zijn divers en afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid, gemeenten en de zorg. Lees meer over onze hospitality oplossingen en ontdek wat onze partners over ons zeggen. 

Met de volgende opdrachtgevers werken wij samen of hebben wij samengewerkt:

Bernhoven Ziekenhuis, Uden

Projectleider: Jeroen Frerichs
Samen eigentijds de allerbeste zorg bieden. Dát is waar Bernhoven voor staat. Dat doen zij met 150 medisch specialisten en circa 2.500 medewerkers.
In 2016 wil Bernhoven het meest mensgerichte ziekenhuis van Nederland zijn, waar zowel patiënten als medewerkers centraal staan. Deskundigheid, gastvrijheid en de unieke ligging van de hoofdlocatie, met natuurgebied De Maashorst als decor, vormen de pijlers onder deze ambitie. Net als het Bernhoven streven om zorg voor iedereen in Noordoost-Brabant dichtbij te houden.
In een meerderjarig traject helpen wij Bernhoven bij het behalen van deze ambitie.

http://www.bernhoven.nl

Frankelandgroep

Projectleider: Bart van Linder
De Frankelandgroep is geen rechtspersoon maar een, regionaal gegroeide en door Frankeland geadopteerde, verzamelnaam voor vijf stichtingen die elk de hierna genoemde verpleeg- e/o zorgcentra exploiteren: Frankeland, Harg-Spaland, Jacobs Gasthuis, Schiewaegh en Vaartland.
De instellingen van de Frankelandgroep hebben elke een eigen identiteit en sfeer die voortkomt uit hun ontstaansgeschiedenis. Het uiteindelijke doel is dat elke senior met zijn of haar eigen levensstijl aansluiting vindt en zich thuis voelt in een van deze culturen. Ditzelfde geldt voor medewerkers en vrijwilligers met betrekking tot hun werkplezier. Vertrouwen en samenwerking is de basis voor het ontwikkelen van nieuwe zorgproducten, voorzieningen en welzijnsactiviteiten.
Voor de Frankelandgroep hebben wij in 2014 onze Gastvrijheidsscan® uitgevoerd. Roel van Tongeren, manager, Frankelandgroep zegt daar over: “Hospitality Consultancy heeft ons zeer inspirerende deskundigen geboden om samen de gastvrijheid in onze organisaties te toetsen en verder te verfijnen!”

http://www.frankelandgroep.nl

Provincie Noord Brabant


Projectleider: Bart van Linder
De provincie Noord Brabant stáát voor Brabant en de Brabanders. In hun belang neemt de provinciale organisatie initiatieven om maatschappelijke vragen op te lossen.  De provincie stáát voor Brabant als kleurrijke, ondernemende en sociale provincie. In het verlengde van deze richtinggevende visie zijn een aantal kernwaarden gedefinieerd: verbindend, doortastend, vernieuwend en betrouwbaar.
Toen de provincie de ambitie had uitgesproken om hun gastvrijheid – van het cluster Service- en Relatiemanagement – van een 7,5 naar een 10 te brengen werd Hospitality Consultancy ingeschakeld. De opdracht luidde: optimaliseer de hospitality door de mindset van de medewerkers nadrukkelijk te richten op gastvrijheid. Daartoe hebben wij onze aanpak van ‘waarderend onderzoek’ ingezet, waarbij er wordt gericht op alles wat al heel goed gaat in plaats van wat niet goed gaat.
Jan-Hein Sloesen, manager van het cluster Service- en relatiemanagement: “We hebben met drie partijen gesproken die een offerte hebben uitgebracht. Wat ons aansprak in het aanbod van de Hotelschool, was hun totale aanpak. Ze zeiden nooit tegen ons: we gaan jullie helpen, maar jullie moeten het zelf doen.”  Ook zegt hij over onze aanpak en de samenwerking: “Het gaat bijzonder goed. Ze (de consultants) weten een sfeer te creëren waarbij het niet gaat om goed of fout, maar om de vraag: hoe kun je het ook anders doen? De trainers stellen zich kwetsbaar op, ze vertellen over hun eigen ervaringen, over dingen die mis kunnen gaan. Dat slaat heel goed aan bij de mensen hier.”

http://www.brabant.nl

Contact

Benieuwd wat onze Hospitality Consultants voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan voor meer informatie contact met ons op.

Contact: Margot Blijlevens +31 (0)43 352 82 82 hospitalityconsultancy@zuyd.nl

Print deze pagina
Deel deze pagina