kasteel - 1

Deze week is de week van de zorg. Met tal van initiatieven, activiteiten en evenementen wordt aandacht besteed aan de zorgsector en aan werken in de zorg. De sector is een permanent aandachtspunt van de politiek, vooral omdat de zorgkosten alleen maar oplopen. Vorige week verklaarde minister de Jonge nog dat dat komt door de vergrijzing en door een teveel aan keuzevrijheid van patiënten. De marktwerking mag wel wat minder maar dan vooral door die keuzevrijheid aan te pakken. Hoe bestaat het, vroeg ik me af, dat een minister het volk de schuld geeft voor een falend beleid. Wij zijn het immers die vergrijzen en wij zijn het die de keuzevrijheid (het recht op eigen arts) uitoefenen. In mijn visie moet beleid afgestemd zijn op de werkelijkheid en moet je daarop acteren. Niet de schuld geven aan de werkelijkheid. Bovendien zijn er tal van ideeën en initiatieven in de sector die laten zien dat zorg wel goedkoper én tegelijkertijd beter kan. Ik hoop van harte dat daar deze week aandacht voor zal zijn.

Zelf ben ik deze week twee dagen op het Zorgtotaal Beurs in Utrecht (12 t/m 14 maart). Op 12 en 13 maart verzorg ik een kort seminar over radicale keuzes maken in de zorg. Wat gebeurt er als je de patiënt, cliënt of bewoner echt centraal plaatst in je organisatie. Wat als de systemen en protocollen in rook zijn opgegaan en je volledig opnieuw mag beginnen met het organiseren van mensgerichte zorg. In drie kwartier zal ik een pleidooi houden voor revolutie en radicale keuzes. Niet omdat ik zelf zo revolutionair ben, maar gewoon omdat alle andere gekozen wegen doodlopend lijken te zijn. Zoals in de aankondiging van het korte seminar staat verklaren de deelnemers mij na afloop ‘voor gek’ of zijn ze ook zelf geïnfecteerd met energie en enthousiasme voor radicale vernieuwing.

In de dagen en weken na dat seminar ga ik met veel passie voor de sector en de duizenden mensen die er werken verder met mijn werk om de zorgsector mooier, vriendelijker, gastvrijer maar vooral mensgerichter te maken.

Ik wens u een mooie week van de zorg!

 

Jeroen Frerichs - jeroen.frerichs@zuyd.nl

Hospitality consultant | Hotel Management School Maastricht

Meer informatie: www.zorgtotaal.nl