#

Gastvrijheid in de zorg

Een mensgericht ziekenhuis

Mensgerichte gastvrije zorg is de zorg van mensen voor mensen. Door de recente ontwikkelingen is in dit werkveld in korte tijd heel veel veranderd. Systemen, processen en samenwerkingsverbanden in de hele zorgketen zijn in razend tempo omgezet om te kunnen voldoen aan de intensiteit en de omvang van de zorgvraag. Op alle plaatsen waar zorgvrager en zorgverlener elkaar ontmoeten, blijkt dat professionals boven zichzelf uit kunnen stijgen.

Hierdoor is er in diezelfde korte tijd ook heel veel gedaan, geleerd en ontwikkeld op het gebied van gastvrije, mensgerichte zorg. Hoe het wel kan en hoe het niet moet, alle lessen kwamen voorbij. De actuele vraag van dit moment is wat we geleerd hebben en hoe we die lessen kunnen integreren in de meer reguliere zorg van morgen. 

Integrale aanpak

De implementatie van de lessen in gastvrijheid en mensgerichte zorg vraagt om een integrale aanpak. Waarbij alle schakels van de zorgketen – net als in de afgelopen weken – nauw met elkaar samenwerken. Soms over de grenzen van de eigen afdeling en organisatie heen. Als Hospitality Consultancy ondersteunen wij u hier graag bij. Dit doen we middels onze integrale aanpak op maat. Samen met u zoeken we naar de sleutels voor succes en geven we mensgerichte zorg in uw organisatie duurzaam vorm en inhoud. 

Gastvrijheid loont

De actuele ontwikkelingen hebben ook gezorgd voor een stevige herwaardering van de zorg. In de hele samenleving vinden we tekenen van waardering, respect en dankbaarheid jegens alle professionals in de ziekenhuizen en zorgorganisaties. Gastvrije mensgerichte zorg heeft veel positieve effecten. Op zowel de patiënten en cliënten als de zorgprofessionals en organisatie zelf.

Dat blijkt uit diverse onderzoeken.  Op werken aan mensgerichte gastvrijheid loont leest u er meer over. De actuele vraag, hoe borgen en versterken wij de mensgerichte zorg in onze organisatie, blijft een aandachtsveld in onze expertise. Als partner in de zorg werken wij dan ook graag met open ogen en in een open dialoog met uw organisatie samen.

Visie op gastvrijheid

Hospitality Consultancy benadert de ontwikkeling van een organisatie altijd vanuit het thema ‘gastvrijheid’ en alles wat daaromheen hangt. In twee korte artikelen vertellen onze consultants meer over dit centrale thema. Kijk op ‘Met gastvrijheid maak je het verschil’ of ‘Samen werken aan gastvrijheid.’

Verbinding onderwijs en inzet studenten

Een onderscheidende factor van Hospitality Consultancy is onder andere de nauwe verbinding met het onderwijs van Hotel Management School Maastricht en de unieke mogelijkheid om studenten in te zettten in onze projecten. Ook in uw organisatie kunnen studenten worden ingezet voor onderzoek naar of het borgen van gastvrije mensgerichte zorg. 

Naar mensgerichte gastvrije zorg

Wilt u de recente ontwikkeling in de gastvrije mensgerichte zorg van uw organisatie borgen en verduurzamen? Ben u op zoek naar een open dialoog om de lessen uit de afgelopen maanden om te vormen naar langdurig mensgerichte zorg in de toekomst? Neem dan gerust en vrijblijvend contact met ons op. We denken graag met u mee. U kunt ook direct contact opnemen met één van onze zorgspecialisten: Bart van Linder of Jeroen Frerichs of neem contact op met ons secretariaat: hospitalityconsultancy@zuyd.nl of  +31 (0)6 245 855 09

Voor wie al meer gevoel wil krijgen bij optimale gastvrijheid in de zorg: de korte film ‘Please see me’ geeft wat ons betreft duidelijk weer waar het om draait in mensgerichte gastvrije zorg. Kijk ook eens op de pagina ‘zie mij’

Onze programma’s zijn gecertificeerd door diverse organisaties

Inspiratie

Voor wie al meer gevoel wil krijgen bij optimale gastvrijheid in de zorg: de korte film ‘Please see me’ geeft wat ons betreft duidelijk weer waar het om draait in mensgerichte gastvrije zorg.

Kijk ook eens op de pagina ‘zie mij’. 

Maatwerk aanvragen?

Neem dan gerust contact met ons op!

Neem contact op