#

Gastvrijheid bij overheid en onderwijs

Zó maak je het verschil!

De hospitality consultants van de Hotel Management School Maastricht weten als geen ander de waardevolle inzichten van de hotelbranche te vertalen naar overheid en onderwijs. Wij begeleiden uw gemeente of school naar een blijvend hoog niveau van gastvrije dienstverlening. 

De begeleiding is altijd op maat en volledig afgestemd op de context en het gewenste doel. Wij werken niet volgens vaste modellen maar staan bekend om onze creatieve en inspirerende werkvormen die altijd uitdagen tot beweging en gesprek. Onze aanpak is aangepast aan de 1,5 meter regel. Uiteraard volgen wij steeds de actuele richtlijnen van het RIVM.

Onze hospitality consultants gaan altijd uit van de kracht in de organisatie en haar mensen. Waar zijn jullie al heel goed in? Wat wordt bijzonder gewaardeerd door burgers, ouders en leerlingen? We maken dat graag heel concreet. Vervolgens kijken we naar de ‘the next steps’ om de mensgerichte en gastvrije dienstverlening naar een blijvend hoog niveau te ontwikkelen. 

Daarbij zetten we bijvoorbeeld onze talentvolle hotelschool studenten in als ‘coach op de werkvloer’. Hun feedback over een bezoek aan een balie van uw gemeente of de conciërge van uw school levert vaak waardevolle informatie op. 
 

Gemeente & hospitality

Een gemeente is er voor haar inwoners. Hoe zorgt een gemeente ervoor dat de dienstverlening zo goed is dat burgers dat ook zo ervaren? Dat ze zo tevreden zijn over de mensgerichte en gastvrije dienstverlening dat ze het doorvertellen? Dat ze voelen dat de gemeente samen met hen bouwt aan een samenleving waarin iedereen kan en mag deelnemen? En tegelijkertijd: dat het voor de ambtenaren niet harder maar fijner werken is?

Bovenstaande vragen worden vaak gesteld aan het team Hospitality Consultancy van de Hotelschool. Graag helpen wij gemeentes met inspirerende programma’s op maat op het gebied van mensgerichte gastvrije dienstverlening.

Succesvolle praktijkvoorbeelden 

Wij zien in onze dagelijkse praktijk hoe hard gemeenten werken om dicht bij de burger te staan. Terwijl de toenemende digitalisering en zelfregie juist voor meer fysieke afstand zorgt. Het is voor elke gemeente een uitdaging. Zeker met het oog op de toegenomen taken en verantwoordelijkheden. 

Er zijn gemeenten die samen met onze hospitality consultants de uitdaging al succesvol zijn aangegaan. Zij zetten in op mensgerichte gastvrije dienstverlening. Op de pagina’s Case Gemeente Peel en MaasCase Gemeente Zoetermeer en Case Gemeente Gennep leest u meer over de ambities en behaalde resultaten.

Onderwijs & hospitality

Veel onderwijskundige vernieuwingen stellen het kind of de student centraal. Vanuit het perspectief van de student is er naast de daadwerkelijke lessen nog veel meer dat maakt of het (leer)klimaat goed is. Denk aan het informele contact met leerkrachten op de gang, het onderling contact tussen leerlingen in de pauzes, met de cateringmedewerkers en conciërges. De mensen die hun schooltijd tot een mooie herinnering maken, zijn de mensen die oog en tijd voor ze hebben. 

Onze hospitality consultants faciliteren teams in het proces hoe ze de gastvrije dienstverlening in de klas, school en buurt naar een blijvend hoog niveau kunnen brengen. Dit doen we in kleine groepen, interactief en gericht op waarderend onderzoek en duurzame verandering. Ook kijken we concreet hoe we de onderlinge samenwerking nog beter kunnen vormgeven. 

Enkele voorbeelden van projecten zijn:

  • Hoe verhogen we de gastvrijheid van conciërges?
  • Hoe verbeteren we de interne dienstverlening aan het primair proces zodanig dat er meer tijd overblijft voor de kerntaak lesgeven? 
  • Hoe kunnen we onze processen zo inrichten dat de student echt centraal staat?

Bent u benieuwd naar wat wij kunnen betekenen voor uw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag met een ontwikkelprogramma op maat.

Verbinding onderwijs en inzet studenten

Een onderscheidende factor van Hospitality Consultancy is onder andere de nauwe verbinding met het onderwijs van Hotel Management School Maastricht en de unieke mogelijkheid om studenten in te zettten in onze projecten. Ook in uw organisatie kunnen eventueel studenten ingezet worden.

Visie op gastvrijheid

Wij benaderen de ontwikkeling van een organisatie altijd vanuit het thema ‘gastvrijheid’ en alles wat daaromheen hangt. In twee korte artikelen lichten enkele van onze consultants toe wat dit thema voor hen en de opdrachtgever betekent. Ga naar ‘Met gastvrijheid maak je het verschil’ of ‘Samen werken aan gastvrijheid.’ 

Aan de slag

Bent u een gemeente of onderwijsinstelling en wilt u aan de slag met het duurzaam creëren van 9+ ervaringen? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie of een verkennend gesprek. 

U kunt ook direct contact opnemen met één van onze specialisten voor de overheid: Bart van Linder of Edith Muijsers of neem contact op met ons secretariaat: hospitalityconsultancy@zuyd.nl of +31 (0)6 245 855 09

Onze programma’s zijn gecertificeerd door diverse organisaties

Visie op gastvrijheid

Wilt u weten wat wij onder ‘gastvrijheid’ verstaan? Lees twee korte artikelen waarin onze consultants dit thema toelichten. Kijk op ‘Met gastvrijheid maak je het verschil’ of ‘Samen werken aan gastvrijheid.’

Maatwerk aanvragen?

Neem dan gerust contact met ons op!

Neem contact op