kasteel - 1
peel en maas

Gemeente Peel en Maas

In Noord-Limburg ligt de prachtige gemeente Peel en Maas. Hospitality Consultancy ondersteunt de gemeenteorganisatie in hun voortdurende streven om een excellente dienstverlener en productverstrekker te zijn. In de eerste plaats gaat het de gemeente daarbij om zo goed mogelijk te doen wat ze als overheid móeten doen: het verstrekken van paspoorten en rijbewijzen, het zorgen voor veiligheid, het handhaven van vergunningen en het leveren van een bijdrage van zorg- en ondersteuningsvragen.

Mensgerichte dienstverlening

De gemeente heeft de laatste jaren een nieuwe rol ontdekt. De rol van (gelijkwaardig) partner en/of ondersteuner van bijvoorbeeld:

  • bedrijven die plek bieden aan mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt
  • sportverenigingen die over hun eigen toekomst nadenken
  • (dorps)kernen die een nieuwe Dorpsontwikkelingsvisie opstellen

Vanuit deze nieuwe rol beoogt de gemeente Peel en Maas als lokale overheid aan te sluiten bij de beweging van een ander en van waarde te zijn voor 'de ander'. Kortom, de gemeente vervult meerdere rollen naar haar burgers en bedrijven: ze is tegelijkertijd dienstverlener, handhaver en partner.

Omdat de rollen met elkaar kunnen schuren is het een hele kunst om ze soepel naast elkaar te vervullen. Om alle verantwoordelijkheden te kunnen vervullen, streeft de gemeenteorganisatie naar ‘mensgericht gastvrij zijn’. Dat betekent tijdens een ontmoeting de burger oprecht aandacht geven en interesse tonen in de mens achter de burger. De hospitality consultants van Hotel Management School Maastricht zijn blij en vereerd dat zij een bijdrage mogen leveren aan het vormgeven van mensgerichte gastvrijheid van de innovatie gemeente Peel en Maas.