kasteel - 1
bernhoven

Bernhoven Ziekenhuis

In Uden ligt het streekziekenhuis Bernhoven. Voortgekomen uit een fusie tussen de ziekenhuizen in Oss en Uden. Wat in 2012 begon onder de projectnaam DROOM lijkt nu te zijn gerealiseerd. Of is in ieder geval voor een groot deel uitgekomen.

Met alle maatregelen die zijn genomen om de juiste voorwaarden voor effectieve, mensgerichte en zinnige zorg te kunnen leveren blijkt uit de jongste cijfers dat Bernhoven de goede weg is ingeslagen. Meer tijd en aandacht voor de patiënt leidt nu tot betere zorgbeslissingen. Hierdoor is een effectieve daling van de ‘schadelast’ (behandeling x tarief) gerealiseerd van 12%. Minder uitvoering van zorg en tegelijkertijd een hogere tevredenheid bij de patiënt: Bernhoven toont aan dat het mogelijk is de alsmaar oplopende zorgkosten een halt toe te roepen en deze tendens te doorbreken.

Gastvrije patiëntgerichte zorg

Onderdeel van het programma is een mensgerichte gastvrijheidscultuur. De patiënt is het uitgangspunt voor het eigen handelen. Hierdoor wordt mensgericht en gastvrij denken ingebed in alle lagen van het ziekenhuis. De afgelopen vier jaar heeft het team van Hospitality Consultancy van Hotel Management School Maastricht Bernhoven ondersteund. 

Er waren onder meer intensieve programma’s waarin per team in het ziekenhuis werd onderzocht hoe op elke afdeling de zorg nog beter, gastvrijer en mensgerichter kon zijn. Het resultaat was onder meer dat Bernhoven in 2016 is uitgeroepen tot meest gastvrije ziekenhuis van Nederland! Ons team kijkt met trots terug op dit traject. Tegelijkertijd kijken we met Bernhoven vooruit naar de volgende fase; het borgen van de mensgerichte gastvrijheidscultuur.