kasteel - 1

Bart van Linder

Als veranderkundige heeft Bart al veel processen in organisaties zien voltrekken. Hij weet dat mensen in beweging komen als het perspectief aantrekkelijk is. Daarom ontwikkelt Bart graag spellen en speelse werkvormen die leiden tot nieuw inzicht en verscherpt bewustzijn. Vanuit zijn actieve werkvormen kan hij gemakkelijk sturen in elk ontwikkelproces. Bart ziet zichzelf als gastvrijheidsstrijder met het doel de wereld elke dag mooier te maken.