kasteel - 1

Maarten Bos

Maarten doorliep zowel de Hotelschool als Nyenrode en zoekt graag naar de verbinding van kennis. Hij is een enthousiaste begeleider die ervoor zorgt dat wat besproken wordt daadwerkelijk raakt aan de praktijk. Concreet zijn, afspraken maken en zaken regelen op de werkvloer zijn dingen die aan Maarten zijn toevertrouwd. Hij vereenvoudigt zaken en maakt ze uitvoerbaar op elk niveau van de organisatie. Ook voor Maarten is gastvrijheid een vanzelfsprekendheid in zijn bestaan.