Kasteel park

Studiekosten en studiefinanciering

De bacheloropleiding aan de Hotel Management School Maastricht is een door de overheid bekostigde opleiding. Daardoor zijn de kosten aanzienlijk lager dan bij bekende private hotelscholen.

Een spaarvarken op een rekenmachine

Bekijk het kostenoverzicht 'Kosten EEA–studenten’ of ‘Kosten niet-EEA-studenten’ voor het studiejaar 2020 – 2021. Je bent een EEA-student als je de nationaliteit bezit van een land dat deel uitmaakt van de European Economic Area of als je de Surinaamse of Zwitserse nationaliteit hebt.

Studiefinanciering

We raden je aan om minstens drie maanden voor de start van je opleiding aan de Hotel Management School Maastricht je studiefinanciering aan te vragen. Zo weet je in elk geval zeker dat je tijdig je studietoelage en je OV-jaarkaart ontvangt. Op Studielink staat een link naar DUO (= Dienst Uitvoering Onderwijs). Hier kun je je studiefinanciering en OV-studentenkaart regelen. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met DUO via www.duo.nl of via 050 – 599 77 55.

Bijzonder kenmerk 'Kleinschalig en intensief onderwijs'

Het bijzonder kenmerk ‘Kleinschalig en intensief onderwijs’ is in juli 2013 toegekend aan de Hotel Management School Maastricht door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Om dit kenmerk verder te ontwikkelen is het aan de HMSM toegestaan af te wijken van het wettelijk vastgestelde collegegeld.

Speerpunten binnen dit kleinschalig en intensief onderwijs zijn:

  • Innovatie (the next step in hospitality)
  • Connecting gastronomy
  • Ontwikkeling van een ‘global mindset’
  • Samenwerken met alumni

Op deze punten onderscheidt de HMSM zich (inter)nationaal.

Print deze pagina
Deel deze pagina