Kasteel park

Studiekosten en studiefinanciering

De bacheloropleiding aan de Hotel Management School Maastricht is een door de overheid bekostigde opleiding. Daardoor zijn de kosten aanzienlijk lager dan bij bekende private hotelscholen.

Een spaarvarken op een rekenmachine

Het collegegeld is voor de studenten, die zijn gaan studeren vanaf september 2014 substantieel hoger dan voor de studenten die daarvoor zijn gestart. Dit hangt samen met het door de HMSM verkregen bijzondere kenmerk 'kleinschalig en intensief onderwijs.' Voor studenten die zijn gestart na september 2014 betekent dit dat het collegegeld komende jaren jaarlijks wordt verhoogd met 250 tot 300 euro. Voor studenten die gestart zijn voor september 2014 wordt het wettelijk collegegeld gehanteerd. Deze groep studenten valt niet onder het bijzonder kenmerk en faseert uit.

In juli 2013 is aan de Hotel Management School Maastricht een bijzonder kenmerk toegekend door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Het kenmerk heet “Kleinschalig en intensief onderwijs”. Om dit kenmerk verder te ontwikkelen is het aan de HMSM toegestaan af te wijken van het wettelijk vastgestelde collegegeld.

Speerpunten binnen dit kleinschalig en intensief onderwijs zijn:

  • Innovatie (the next step in hospitality)
  • ‘Connecting’ gastronomy
  • de ontwikkeling van een ‘global mindset’
  • samenwerken met alumni

Op deze punten onderscheidt de HMSM zich (inter)nationaal.

Bekijk het kostenoverzicht 'Kosten EEA–studenten’ of ‘Kosten niet-EEA-studenten’ voor het studiejaar 2017 – 2018. Je bent een EEA-student als je de nationaliteit bezit van een land dat deel uitmaakt van de European Economic Area of als je de Surinaamse of Zwitserse nationaliteit hebt.

Het collegegeld voor het studiejaar 2018 – 2019 wordt aan het eind van dit collegejaar vastgesteld en gepubliceerd.

Studiefinanciering

We raden je aan om minstens drie maanden voor de start van je opleiding aan de Hotel Management School Maastricht je studiefinanciering aan te vragen. Zo weet je in elk geval zeker dat je tijdig je studietoelage en je OV-jaarkaart ontvangt. Op Studielink staat een link naar DUO (= Dienst Uitvoering Onderwijs). Hier kun je je studiefinanciering en OV-studentenkaart regelen. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met DUO via www.duo.nl of via 050 – 599 77 55.

Print deze pagina
Deel deze pagina