Kasteel park

Kostenoverzicht voor EEA-studenten studiejaar 2019-2020

Onderstaand kostenoverzicht geldt voor studenten die behoren tot de European Economic Area (EEA). Je bent een EEA-student als je de nationaliteit bezit van een land dat deel uitmaakt van de European Economic Area of als je de Surinaamse of Zwitserse nationaliteit hebt.

In onderstaande tabel staan de kosten per jaar genoemd met daaronder een toelichting.

1e studiejaar 2e studiejaar 3e studiejaar 4e studiejaar
Collegegeld € 3.300 € 3.300 € 3.300 € 3.300
Campuskamer € 395/maand n.v.t. n.v.t.   n.v.t.
Verplichte boeken ca € 900 € 700 € 300 n.v.t.
Additionele kosten variabel    variabel    variabel variabel

nb1 Als je gestart bent in studiejaar 2013/2014 of daarvoor en je hebt je studie niet onderbroken is het collegegeld € 2.083.
nb2 Start je in 2019/2020 voor het eerst aan een bachelor opleiding in het hoger onderwijs, dan betaal je in het eerste jaar de helft van het collegegeld - in ons geval dus € 1.650.

Collegegeld

Het aangegeven collegegeld geldt alleen voor studenten die voldoen aan de nationalisteitsvereiste van de EEA. Een uitzondering is volgende: Ook als je geen EEA-nationaliteit bezit kan je onder de nationaliteitsvereiste van de EEA vallen, namelijk als je een familielid (op grond van Richtlijn 2004/38/EG) bent van in Nederland wonende EU-burgers of als je een verblijfsvergunning bezit op basis waarvan je in aanmerking komt voor studiefinanciering op basis van de Wet Studiefinanciering 2000.

Additionele kosten

Dienstkleding en messenset
Aan het begin van je studie dien je dienstkleding en een messenset aan te schaffen. Geschat bedrag voor dienstkleding en messenset is € 628.

Print deze pagina
Deel deze pagina