Kasteel park

Studieprogramma

In het onderwijs aan de Hotel Management School Maastricht staat de beroepspraktijk centraal. We dagen je uit ‘just in time’ die kennis, vaardigheden en attitudes te verwerven die je in staat stellen aan de praktijk ontleende opdrachten uit te voeren. Dat gebeurt zowel binnen als buiten school.

Hotel operations

Binnen deze module staan de operationele processen binnen de hotelindustrie centraal en worden zowel de theoretische als ook de praktische kanten hiervan ervaren. Gedurende 5 praktijkdiensten in het Teaching Hotel Chateau Bethlehem (THCB) of in het studentenrestaurant REFRESH wordt volledig ondervonden wat het inhoudt om een hotel te runnen. De student gaat onder andere de receptie bemannen, werken in de housekeeping, gasten bedienen in het restaurant en op hoog niveau voor deze personen koken. Theorielessen en praktische workshops zullen voorbereiding geven voor de praktijkdiensten, en de zaken die in de praktijk zijn geleerd worden vervolgens weer mee teruggenomen naar de theorie. Zowel financiële, personele, gastronomische en organisatorische aspecten van een hotelbedrijf zullen hierbij aan bod komen. Er zal ook veel aandacht zijn voor innovatie en het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe concepten. ‘Gastvrijheid’ en ‘Gastronomie’ zijn de concepten die centraal staan binnen module 1.

Lees meer

Instroom HOM

De instroommodule is ontstaan uit een samenwerkingsproject tussen een aantal hom-opleidingen en de HMSM met als doel de overgang van mbo naar hbo geleidelijker te laten verlopen en daarmee de kans op studiesucces voor hom-studenten te vergroten. We gaan ervan uit dat de student, dankzij een nieuwsgierige en proactieve houding, na een half jaar zonder al te grote problemen kan doorstromen naar de reguliere tweede module van de HMSM. 

Lees meer

Hotel Business

Het onderwijsaanbod in het propedeusejaar van HMSM vormt een afspiegeling van de kennis en vaardigheden die van belang geacht worden voor een professionele hotelmanager. Je ‘P’ behalen is om deze reden een belangrijke mijlpaal.

Waar in module 1 (Hotel Operations) de focus ligt op de vele vaardigheden die je in de beroepspraktijk nodig hebt om de best mogelijk service te verlenen aan de gast, wordt in Module 2 de aandacht verlegd naar de omgeving van het hotel en kijken we naar de manier waarop de business wordt gemanaged in een competitieve en digitaal ontsloten wereld. Om de brede context van de hotel business te monitoren worden de eerste stappen gezet op het gebied van onderzoek. Je kijkt over de landsgrenzen heen en verdiept je in (mondiale) macro-economische ontwikkelingen, in marketing en je denkt na over vragen op het gebied van recht en ethiek en de manier waarop de hotel industrie zich hiertoe verhoudt. Je traint je interculturele vaardigheden en traint je presentatie- en schijfvaardigheid. Te slotte ga je gaat aan de slag met  bedrijfseconomische analyses vanuit managementperspectief.  Management accounting en -control (MAC) is niet alleen een financiële weergave van de interne bedrijfsvoering, maar kan ook een sturend instrument zijn voor beslissingen die het management neemt.

Studie en onderzoek van al deze onderwerpen vereist een actieve onderzoekende houding, nieuwsgierigheid en prikkel om uit te zoeken hoe het zit, om zelf vragen te stellen en informatie te verzamelen. In module 2 start de leerlijn onderzoek: je krijgt de opdracht om – samen met een medestudent- een marktanalyse rapport uit te werken.

Lees meer

People and business in hospitality industry

De module People & Business in the Hospitality Industry is de eerste module in het tweede jaar van de opleiding. De module bouwt voort op de kennis, vaardigheden en ervaring die is opgedaan in het eerste jaar van de opleiding. In deze fase verwerf je competenties op niveau 1 + 2 (operationeel en tactisch niveau) .

In deze fase word je uitgedaagd te denken als een ondernemer/manager(op tactisch niveau). Om een onderneming winstgevend te maken, moet je in staat zijn om:

  • financiële gegevens in beeld te brengen en te analyseren;
  • juridische aspecten te analyseren en mee te wegen in de besluitvorming;
  • de externe omgeving in beeld te brengen, kansen te identificeren en daarop in te spelen;
  • de markt te analyseren en doelgroepen te identificeren;
  • interne processen in kaart te brengen, de bedrijfsvoering daarop af te stemmen, te beheren en te verbeteren;
  • een adequaat HR-beleid te formuleren.

Lees meer

Praktijkstage

This module is dedicated to an on-site education. You will have the fantastic opportunity to complete an internship in an hotel, abroad in an operational department (Front office, Housekeeping, Food & Beverage, Kitchen).

To be ready for this new adventure, you will get the support from the internship team who will help you finding the right placement for you as part of the school network. In terms of destinations, the school is offering opportunities in hotels located in the USA (Washington, Miami), in the Caribbean islands, in Europe (Barcelona, Berlin, Brussels, London, Madrid, Malta, Paris), in the United Arab Emirates (Dubai, Abu Dhabi), in Asia (Thailand, Hong Kong, Indonesia).

The school selection process will take place during the module 3 along with other workshops and events to get you fully prepared. During your internship, you will be assigned an internship school supervisor who will coach you for the full duration of your placement. You will be sending him periodic reports, blogs and he will visit you (when possible) at your hotel.

Strategic management en change management in hospitality

The Hotel Management School Maastricht trains entrepreneurs and managers in the hospitality industry. In the Strategic Hotel Management programme, the task set of the hotelier / hotel manager and their management team has been chosen as the starting point. The reason is that this task set can generate possibilities for the graduate, giving an entree to a wide range of professions, covered by the description 'manager in the hospitality industry’. After all, the job of the hotel manager includes managing (almost) all processes related to the facets mentioned above. The central objective of the Strategic Hotel Management programme is as follows:

“The development of management skills, both in theory and practice, which focus on creating a strategic advice product for the management team of a hotel. The advice product is focused on the particular areas that are relevant to professional hospitality competencies..”

Since the HMSM trains students for a profession in which the day-to-day activities also reflect the actual situation, it is important to experience the reality. To demonstrate this reality as well as possible, the study programme involves working with an existing hotel business.

The students are working in teams (5 or 6) with specific management roles per student (GM, F&B, RD, Sales and Marketing, HR and Finance. The team is responsible for the entire organization, with the task of looking at the organization on the basis of the SWOT analysis and the marketing P’s and making an in-depth study of the necessary specific information and/or indicators such as number and type of guests, revenue and revenue distribution, level and type of services, personnel base both quantitative and qualitative, trends, etc. The team must also maintain an overview of the position and relevance of employees and guests. In the end each group will make a report in which they do recommendations and give possible solutions for situations that exist within the organization and that may require improvements or modifications in order to improve the operating results in the future. This will be presented to the project hotels.

The aim of the programme is that during the 20-week period, an average of 32 hours a week will be spent on the study programme. This will primarily consist of a large proportion of practical exercises/activities and individual study, with a limited number of lectures and workshops. Hours will be available every week for the coaching of the advisory groups by tutors in various roles, both as content supervisor and process coach.

Read more

Minor 1

In your third year at the Hotel School, you will sit two ten-week elective courses. Choosing a minor means specializing in a particular field of your choice.

Minors at the Hotel Management School Maastricht:

Minor 2

In your third year at the Hotel School, you will sit two ten-week elective courses. Choosing a minor means specializing in a particular field of your choice.

Minors at the Hotel Management School Maastricht:

Internationaal uitwisselings-programma

In het derde studiejaar kun je deelnemen aan een internationaal uitwisselingsprogramma. Interessant voor wie meer internationale ervaring wil opdoen. Kies je voor deze optie, dan volg je geen minoren. Lees meer

Management (advies) project

During module 7 (the first semester of course year 4), students demonstrate that they are able to analyse a management problem, consult relevant sources, carry out practice-based research and, on the basis of that research, make appropriate recommendations to a client in the field of work, all on a relatively independent basis. It is here that all of the threads of the educational programme come together: in preceding modules and minors, students acquire the knowledge and skills they need in order to successfully complete this assignment.

In this module, students are primarily trained for the role of consultant/practice-based researcher. They acquire a number of competences listed in the Professional and Course Profile (PCP) at the highest level. This is the level that HMSM graduates need to attain. It is the last module before the management internship, which rounds off the HMSM study programme.

Students work with a number of other students to carry out the assignment. Being able to work with others, learn from each other, make the best use of each other's capacities, bring out the best in each other, work under time pressure and under social control, and deal with stress are indispensable skills in practically every professional environment that HMSM graduates will find themselves in. 

Read more

Management-stage

This module is dedicated to an on-site education. You will have the opportunity to complete an internship in an hospitality-related company for your final module at school.

You will be able to choose amongst various companies related to the 3 tracks offered at the school (Hotel Management, Horizons in Hospitality, Food Service). You can do this internship in the Netherlands or choose amongst one of the destinations offered by the school such as the USA (Washington, Miami, New York), the United Arab Emirates (Dubai, Abu Dhabi), Europe (Barcelona, Berlin, Brussels, London, Madrid, Malta, Paris) or Asia (Hong Kong).

To be ready for this new adventure, you will get the support from the internship team who will help you finding the right placement for you as part of the school network. The school selection process will take place during the module 7 along with other workshops and events to get you fully prepared. During your internship, you will be assigned an internship school supervisor who will coach you for the full duration of your placement. You will be sending him periodic reports and he will visit you (when possible) at your company.

Finally, you will be required to perform an individual research project at your internship company, which will be a great learning experience for you and will certainly add value to your placement for the company.

At the end of the module, you will have a final assessment to look back at the last 1,5 year at school and reflect on your learnings and career objectives.

Je past het geleerde eerst toe in het Teaching Hotel en verder in de opleiding in andere bedrijven tijdens je praktijk- en managementstage. Zo kun je je ontwikkelen in de richting van een vakbekwame starter.

Naarmate je studie vordert, worden de opdrachten moeilijker en werk je meer met ‘real life’ opdrachten. Dan kijken niet alleen docenten naar je verrichtingen, maar ook opdrachtgevers uit de beroepspraktijk. Zij leggen hun vragen aan jou of je projectgroep voor.

De Hotelschool ontvangt verder veel gastdocenten, vaak alumni, die vertellen over de meest recente ontwikkelingen binnen hun vakgebied. In de tweede fase van de opleiding kun je kiezen voor een profiel en zo een geheel eigen ‘kleur’ geven aan jouw diploma van de Hotel Management School Maastricht.

Instroommodule

Met een opleiding Horeca Ondernemer Manager - mbo niveau 4 én vmbo als vooropleiding start je in een speciale instroommodule. Je volgt dan een vierjarige opleiding, waarbij in het eerste semester extra aandacht besteed wordt aan vakken, waarvan bekend is, dat mbo-studenten daar moeite mee hebben bij een vervolgstudie in het hbo. Na semester 1 volg je het reguliere programma.

Print deze pagina
Deel deze pagina
Studente Lonneke de Graaf vertelt over haar studie aan de Hotel Management School Maastricht.