Kasteel park

Studieprogramma

In het onderwijs aan de Hotel Management School Maastricht staat de beroepspraktijk centraal. We dagen je uit ‘just in time’ die kennis, vaardigheden en attitudes te verwerven die je in staat stellen aan de praktijk ontleende opdrachten uit te voeren. Dat gebeurt zowel binnen als buiten school.

studieprogramma

Je past het geleerde eerst toe in het Teaching Hotel en verder in de opleiding in andere bedrijven tijdens je praktijk- en managementstage. Zo kun je je ontwikkelen in de richting van een vakbekwame starter.

Naarmate je studie vordert, worden de opdrachten moeilijker en werk je meer met ‘real life’ opdrachten. Dan kijken niet alleen docenten naar je verrichtingen, maar ook opdrachtgevers uit de beroepspraktijk. Zij leggen hun vragen aan jou of je projectgroep voor.

De Hotelschool ontvangt verder veel gastdocenten, vaak alumni, die vertellen over de meest recente ontwikkelingen binnen hun vakgebied. In de tweede fase van de opleiding kun je kiezen voor een profiel en zo een geheel eigen ‘kleur’ geven aan jouw diploma van de Hotel Management School Maastricht.

Instroommodule

Met een opleiding Horeca Ondernemer Manager - mbo niveau 4 én vmbo als vooropleiding start je in een speciale instroommodule. Je volgt dan een vierjarige opleiding, waarbij in het eerste semester extra aandacht besteed wordt aan vakken, waarvan bekend is, dat mbo-studenten daar moeite mee hebben bij een vervolgstudie in het hbo. Na semester 1 volg je het reguliere programma.

Print deze pagina
Deel deze pagina
Studente Lonneke de Graaf vertelt over haar studie aan de Hotel Management School Maastricht.