Kasteel park

Leerjaar 3 en 4

Het eerste semester van jaar drie staat in het teken van strategisch hotelmanagement en change management. Je bouwt voort op de kennis, vaardigheden en ervaringen die je tot nu toe hebt opgedaan. Alle verworven inzichten zet je in bij het uitwerken van een realistische business case in opdracht van een bestaand hotel. In deze fase laat je zien dat je ook op strategisch niveau kunt functioneren.

Studenten werkend aan hun managementproject.

Profielen

In deze fase van de opleiding denk je bewust na over de vraag in welke richting je je verder wilt ontwikkelen. We bieden je namelijk de kans om je gedurende de laatste anderhalf jaar van je opleiding te specialiseren. Op deze manier geef je op je eigen wijze ‘kleur’ aan je studiepad en onderscheid je je op de arbeidsmarkt.

De Hotelschool biedt de volgende profielen aan:
• Hotelmanagement
• Foodservice
• Horizons in Hospitality

Voor studenten die dat willen bestaat de mogelijkheid om (een van) deze profielen te combineren met het opzetten van een eigen bedrijf (entrepeneurship), eventueel in combinatie met Starters Zuyd.

Met een of twee minoren in semester zes, je adviesopdracht en je managementstage geef je inhoud aan het gekozen profiel.

Minoren

Een minor is een afgeronde onderwijseenheid van 10 of 20 weken. Binnen de eigen opleiding, Zuyd Hogeschool breed en zelfs landelijk worden interessante minoren aangeboden. Je kiest minimaal één minor die goed aansluit bij het gekozen profiel. De andere minorkeuze is vrij.

Managementproject

In het vierde jaar toon je aan dat je alle competenties hebt verworven die passen bij het profiel van een gastvrijheidmanager. Je start in het eerste half jaar samen met een aantal medestudenten met een adviesopdracht van een externe opdrachtgever. Je krijgt een complex managementprobleem voorgelegd en gaat aan de slag. Je verdiept je in het onderwerp, formuleert een onderzoeksvraag en voert een praktijkgericht onderzoek uit. Je verwerkt de resultaten van je onderzoek in een realistisch adviesrapport. De opdracht wordt afgerond met een presentatie aan de opdrachtgever.

Managementstage

De laatste vijf maanden van de opleiding zijn gereserveerd voor je managementstage. Deze volg je in Nederland of in het buitenland. Afhankelijk van het gekozen profiel loop je stage in een hotel of in een ander aan de hospitality gerelateerd bedrijf. Een specifieke stageopdracht maakt onderdeel uit van je takenpakket. De managementstage is de perfecte voorbereiding op je eerste echte baan. Niet zelden bieden bedrijven een stagiair na afloop van de stage een contract aan.

Young Hospitality Professional

De opleiding wordt afgerond met je 'Young Hospitality Pro Pitch'. Een presentatie waarin je laat zien wat jouw toegevoegde waarde is voor het hospitality werkveld.

Print deze pagina
Deel deze pagina
Student Jan Hop vertelt over de 4 profielen aan de Hotel Management School Maastricht.