Kasteel park

Studie- en loopbaanbegeleiding

Studiecoaching

Aan de Hotel Management School Maastricht word je opgeleid tot een competente, beginnende hospitality manager. Behalve kennis over het vakgebied, beschikt een goede manager over een aantal persoonlijke kwaliteiten.

Student in gesprek met zijn studiecoach.

Tijdens de opleiding besteden we daarom aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling. We vragen je regelmatig om kritisch te kijken naar jezelf. Aan de hand van een Persoonlijk Ontwikkelplan werk je aan vaardigheden als samenwerken, plannen, het geven van feedback en leiding geven. Tot aan de praktijkstage in het tweede jaar heeft elke student een studieloopbaanbegeleider. Hij of zij ondersteunt je bij het verwerven van de persoonlijke competenties. Er kunnen zich situaties voordoen waarin je behoefte hebt aan een wat persoonlijker gesprek. Dan kun je terecht bij een van onze studentendecanen.

Loopbaanbegeleiding

In de laatse fase (profielfase - 1,5 jaar) verleggen we de aandacht van de opleiding van studie- naar loopbaanbegeleiding. Je schrijft een 'persoonlijk positieverslag', maakt individuele keuzes en geeft zo vorm aan je persoonlijk profiel. Als je alle onderwijsmodules hebt afgerond, sluit je de opleiding af met een persoonlijke presentatie, waarin je jezelf presenteert als 'young hospitality professional'.

Studentendecaan

Aan de Hotelschool werken twee studentendecanen. Zij behartigen de algemene en individuele belangen van studenten. De studentendecaan informeert, adviseert en ondersteunt bij uiteenlopende zaken die met je studie of met jou persoonlijk te maken hebben. Denk aan studiefinanciering, studiekosten, wetten, regelingen en reglementen. Maar ook aan zaken als ziekte, handicap, persoonlijke problemen, conflicten op school en klachten- en beroepsprocedures. De studentendecaan gaat zeer vertrouwelijk om met jouw informatie en heeft een onafhankelijke positie binnen de school.

Studeren met een (functie)beperking

Heb je een functiebeperking, een chronische ziekte of een aandoening waardoor studeren extra tijd en energie kost? Dan zijn er diverse regelingen waarvan je gebruik kunt maken. We ondersteunen je zo goed mogelijk en proberen zo studievertraging en uitval te voorkomen. Daarvoor heeft Zuyd Hogeschool een Routeplanner ontwikkeld. Dit is een wegwijzer voor studenten met een functiebeperking. Met de Routeplanner kun je uitzoeken bij wie je moet zijn als je vragen hebt en welke regelingen en oplossingen er zijn voor de belemmeringen die je tijdens je studie ervaart. Kijk voor meer informatie op de website functiebeperking van Zuyd Hogeschool.

Print deze pagina
Deel deze pagina