Kasteel park

Leerjaar 2

In het eerste jaar heb je als student kennis gemaakt met o.a. het werkveld, bedrijfsprocessen, marketing, financieel management en personeelsmanagement. In de module People & Business in the Hospitality Industry wordt deze kennis verder uitgediept. Door deze theoretische verdieping en nuancering zul je als student in je toekomstige loopbaan beter toegerust zijn voor een aantal belangrijke managementtaken.

7 sterren hotel Burj Dubai

Praktijkstage

De tweede helft van het tweede jaar (vierde semester) loop je stage in het buitenland. Gedurende vijf maanden ga je aan de slag op de afdelingen Rooms Division of Food & Beverage van een internationaal hotel. Je kunt kiezen voor landen in Europa of Azië, maar ook voor Amerika of de Verenigde Arabische Emiraten. In overleg met Bureau Stages bepaal je welke stageplek het beste bij je past. De Hotelschool werkt intensief samen met gerenommeerde bedrijven. Zo kunnen we jou een leerzame stageplaats garanderen.

Omdat we je met een goed gevulde ‘rugzak’ op pad willen sturen, volg je voorafgaand aan je stage een voorbereidingstraject. Tijdens de voorbereiding besteden we onder meer aandacht aan interculturele communicatie. Gedurende je stage maak je ons deelgenoot van je ervaringen via intensief contact met je stagebegeleider.

HOM-studenten

Ben je een HOM-student dan kun je bij de examencommissie vrijstelling aanvragen voor de praktijkstage.

Print deze pagina
Deel deze pagina
Praktijkstages in de periode september 2011-januari 2012