Kasteel park

Leerjaar 1

In het eerste jaar – de propedeusefase - van de opleiding maak je kennis met de verschillende facetten van de hotellerie. Het eerste semester 'Hotel Operations' is een introductie tot de hotellerie op zowel theoretisch als praktisch gebied. Ervaring doe je onder andere op in het Teaching Hotel.

In het tweede semester ligt de nadruk op Hotel Business. Je ontdekt de cijfermatige kant van het vak (financieel management) en verdiept je onder meer in marketing, (interculturele) communicatie en statistiek. Tevens voer je een onderzoek uit dat gericht is op de internationale hotellerie. Daarnaast volg je onderwijs in drie moderne vreemde talen.

Docent met student in overleg

Instroom HOM

Met een opleiding Horeca Ondernemer Manager - mbo niveau 4 én vmbo als vooropleiding start je in de speciale instroommodule HOM. In het eerste semester wordt extra aandacht besteed aan vakken, waarvan bekend is, dat mbo’ers daar moeite mee hebben bij een vervolgstudie in het hbo. Na semester 1 volg je het reguliere programma.

Propedeuse in een jaar

Omdat we de lat vanaf het begin hoog leggen, verwachten we van onze studenten dat zij het eerste jaar afronden met 60 European Credits. Dat is de maximale score die je kunt halen. Alle studenten die deze prestatie leveren, nemen we graag mee naar de volgende fase. We vertrouwen erop dat zij met succes de eindstreep halen!

Print deze pagina
Deel deze pagina