Kasteel Paleis

Managementprojecten

In  het laatste jaar van de opleiding aan de Hotel Management School Maastricht werken studenten in projectgroepen van ongeveer 5 personen gedurende een semester (20 weken) aan een adviesopdracht (managementproject). De projecten die worden uitgevoerd zijn divers van aard en sluiten zoveel mogelijk aan bij de vier specialisaties die de opleiding heeft gedefinieerd.

Bij de managementprojecten staat telkens een concrete opdracht van een van onze externe relaties centraal. De opdrachtgever legt een probleem voor aan onze studenten en op basis hiervan wordt  de doelstelling van hun onderzoek geformuleerd.

De projectgroepen werken gedurende 20 weken aan hun onderzoek, onder begeleiding van twee docenten. De studenten functioneren als externe adviseurs met de daarbij behorende zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Door de managementprojecten worden de studenten uitgedaagd de kennis die ze in de opleiding hebben verworven, toe te passen op een complex, multidisciplinair managementvraagstuk uit de concrete praktijk. Ze moeten laten zien dat ze in staat zijn om een praktijkgericht onderzoek uit te voeren op een wetenschappelijk verantwoorde wijze. Behalve een gedegen onderzoeksverslag, schrijven de studenten een adviesrapport en presenteren ze het resultaat aan de opdrachtgever.

Voor studenten is het managementproject cruciaal: hier kunnen ze laten zien wat ze in huis hebben. Deze opdracht is een soort ‘meesterproef’. Voor onze relaties is dit het moment dat ze kunnen ervaren wat onze afgestudeerden voor hen kunnen betekenen.

Onderzoek laten uitvoeren?

Indien u interesse heeft in het laten uitvoeren van een onderzoek voor uw organisatie, kunt u contact opnemen met:

Managementprojecten
de heer F. van Heteren

frans.vanheteren@zuyd.nl

Hotelmanagement
mevrouw J. van Dongen

josje.vandongen@zuyd.nl

Foodservice
de heer P. van Oers
paul.vanoers@zuyd.nl
Gastvrijheid in overige branches
mevrouw E. Teunissen
emily.teunissen@zuyd.nl

Deze bedrijven lieten reeds een onderzoek naar volle tevredenheid uitvoeren.

Bekijk ook de lijst met recente managementprojecten.

Print deze pagina
Deel deze pagina