Kasteel Paleis

Stagepartners

Stages vormen een belangrijk onderdeel van de opleiding aan de Hotel Management School Maastricht en zijn van essentieel belang om onze studenten voor te bereiden op een succesvolle toekomst in de internationale hospitality industry. Tijdens de opleiding loopt de student een praktijkstage in het tweede leerjaar en een managementstage in het vierde leerjaar. Beide stages duren 22 weken en starten tweemaal per jaar: in februari en in september.

Verschillende Mogelijkheden

Praktijkstage
In de tweede helft van het tweede studiejaar gaat de student op praktijkstage in het buitenland. De student kan kiezen voor landen in Europa of Azië maar ook voor Amerika, Zuid-Afrika of de Verenigde Arabische Emiraten. Tijdens de praktijkstage maken de studenten kennis met de dagelijkse praktijk op de afdeling Rooms Division of Food & Beverage van een internationaal hotel om een goed beeld van de branche te krijgen. Op deze manier ontdekken de studenten waar hun voorkeuren liggen en in welke richting ze zich verder willen ontwikkelen.
Omdat we de studenten met een goed gevulde ‘rugzak’ op pad willen sturen, nemen ze deel aan een voorbereidingstraject. Tijdens de voorbereidingen besteden we onder meer aandacht aan interculturele communicatie en trendwatching. Tijdens de stage zorgen stagebegeleiders voor een intensieve begeleiding van de studenten.

Managementstage
In de tweede helft van het vierde studiejaar gaat de student op managementstage. Deze kan zowel in Nederland als (wederom) in het buitenland plaatsvinden. In alle gevallen kiest de student voor een stage in een hospitality gerelateerd bedrijf om ervaring op te doen in een bepaald vakgebied of beleidsterrein, zoals Financiën, Marketing, Human Resources Management, Event Management, Foodservice of Toerisme. De stage past bij de specialisatie die de student heeft gekozen in de laatste fase van de opleiding. Een onderzoeksopdracht maakt deel uit van deze stage. Namens de opleiding treedt een stagedocent op als persoonlijke begeleider.

  

Wat zijn de doelstellingen van een stage binnen de Hotel Management School Maastricht?

 • Door de afwisseling tussen theorie en praktijk - leren en werken op locatie - worden studenten beter voorbereid op het beroepenveld. Dit vergemakkelijkt de overstap naar het beroepsleven.
 • Studenten doen ervaring op met en functioneren op operationeel (praktijkstage) en strategisch niveau (managementstage) binnen een organisatie.
 • In de specialisatiefase van de opleiding doen studenten ervaring op in een organisatie die past bij het studie- en loopbaantraject dat ze voor zichzelf hebben uitgestippeld in een van de volgende specialisaties: Hotelmanagement, Ondernemerschap, Foodservice en Horizons in Hospitality.
 • De contacten tussen onze opleiding en het bedrijfsleven in stand houden en uitbreiden.
 • Op de hoogte blijven van de behoeften binnen het beroepenveld, zodat het management van de opleiding daarop adequaat kan inspelen.

   

Wat kan een stagiair van de Hotel Management School Maastricht voor uw bedrijf betekenen?

 • U haalt jonge, enthousiaste, toekomstig leidinggevenden in de gastvrijheidsector in huis, die met een frisse blik naar uw bedrijf kijken en nieuwe inzichten inbrengen.
 • U kunt met behulp van de stagiair een voor u wellicht interessante nieuwe markt verkennen of een ander project zelfstandig laten uitvoeren.
 • Onze studenten beheersen verschillende talen die in een beroepsmatige context toegepast kunnen worden.

    

Hoe ziet voor onze student het ideale stagebedrijf eruit?

Een bedrijf dat onze studenten het volgende biedt:

 • Een trainingsprogramma.
 • Een begeleider die de student coacht en de vooruitgang van de student kritisch volgt.
 • Een stagevergoeding conform de standaard in het betreffende land.
 • Bereidheid tot het formuleren van een stageopdracht waarmee de student kan werken aan de competenties die hij/zij wil ontwikkelen.

  

Belangstelling? 

Onze medewerkers op Bureau Stages staan u graag te woord:

Fanny Beaumont Astrid Ponsen

Internship Manager
T 043 - 352 86 60
E fanny.beaumont@zuyd.nl

Project Medewerker
T 043 - 352 82 09
E astrid.ponsen@zuyd.nl

Print deze pagina
Deel deze pagina