60-jarig bestaan HHM

Hotel Management School Maastricht neemt maatregelen tegen studentenvereniging | 01 maart 2018

In het weekend van 26 tot 28 januari heeft een groot aantal studenten, die in februari begonnen zijn met de opleiding aan de Hotel Management School Maastricht, deelgenomen aan de introductie van de Studentenvereniging Amphitryon.

Na afloop van deze introductie zijn zorgen gedeeld over het verloop van deze introductie. De faculteitsdirectie heeft dit zeer serieus genomen en de geuite zorgen onderzocht.

Het onderzoek vond plaats tegen de achtergrond van het Toetsingskader voor studentenverenigingen van Zuyd Hogeschool. In het Toetsingskader is benoemd, dat Zuyd Hogeschool het belang onderschrijft van studentenverenigingen voor de ontwikkeling van de student en het sociale leven van de student, maar ook dat zij zich betrokken voelt bij de maatschappelijke discussie over activiteiten die worden georganiseerd door studentenverenigingen – met name introductie en (geluids)overlast – en haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt om de belangen van individuele studenten en omwonenden van haar instelling te beschermen.

De studentenvereniging Amphitryon heeft dit toetsingskader onderschreven. De geuite zorgen riepen de vraag op of gehandeld is overeenkomstig dit toetsingskader. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er op een aantal onderdelen niet aan deze afspraken is voldaan. Dit is voor de hotelschool aanleiding geweest om een aantal maatregelen tegen de studentenvereniging Amphitryon te nemen. De hotelschool zal niet langer het lidmaatschap van de studentenvereniging aanbevelen, en namen van nieuwe studenten niet langer doorgeven waardoor deze ook niet voor de introductie kunnen worden uitgenodigd. Deze maatregelen gelden totdat de studentenvereniging met een grondig aangepaste opzet van de introductie komt. Mocht er in de toekomst zich weer een incident voordoen, houdt de hotelschool de mogelijkheid open om additionele maatregelen te nemen, zoals het tijdelijk sluiten van het verenigingsgebouw.

Directie Hotel Management School Maastricht


Print deze pagina
Deel deze pagina