#

Fundraising campagne

Let's make his Funda happen!

In de zomer van 2021 komt één van onze eerstejaarsstudenten in financiële nood. Zonder financiële steun moet Jean Maroun zijn studie afbreken en terug naar Beiroet. Hij schrijft onze directeur een verzoek om hulp. De Foundation HMSM heeft nog niet voldoende middelen om direct te helpen en startte in juli een fundraising campagne.

Met succes: drie maanden later is het bedrag van € 25.000,- – voldoende voor het afronden van zijn gehele vierjarige studie - bijeengebracht door circa 150 alumni, medewerkers en andere leden van de hotelschool-community.

Van Beiroet (Libanon) naar Maastricht

Student Jean Maroun Bou Malhab (gestart september 2020) is door de situatie in zijn thuisland in financiële problemen terecht gekomen. Aan het einde van het eerste schooljaar was zijn financiële reserve op. Om in september zijn tweede jaar te kunnen starten, had hij financiële hulp nodig  van onze HMSM community. Met onze steun kan hij nu op de HMSM blijven en zijn droom alsnog waarmaken: zijn studie vervolgen en zich verder ontwikkelen in onze geweldige wereld van de hospitality.

#

Funda in 2024 voor een toekomst in hospitality

Het collegegeld dat een internationale student betaalt, is bijna drie keer zo hoog als dat van een Europese student. Door de politieke en economische situatie in Libanon konden zijn ouders hem niet meer financieel ondersteunen en met een studievisum mag je hier niet veel bijverdienen. Het Teaching Hotel heeft bij uitzondering een werkvergunning aangevraagd.  En daarnaast heeft Zuyd Hogeschool een korting gegeven op zijn collegegeld. Met de steun van 150 donateurs, alumni en medewerkers is € 25.000,- bij elkaar gebracht voor collegegeld, huisvesting en eerste levensbehoeften tot aan zijn afstuderen in september 2024.

#

Zijn hart voor hospitality bracht hem naar de HMSM

In Libanon is geen goede hotelmanagement opleiding. In zijn zoektocht door Europa naar een geschikte opleiding was Jean Maroun er snel van overtuigd dat de HMSM bij hem paste. 'Het mooie Teaching Hotel op de campus waar studenten hun praktijk ervaring opdoen heeft voor mij de doorslag gegeven.' Na de selectieprocedure is hij in september 2020 gestart met de Engelstalige bachelor en met onze steun kan hij tot aan zijn Funda, in september 2024, in Maastricht blijven studeren.

#

Donaties maken zijn droom waar

Na het behalen van zijn Funda, wil Jean Maroun gaan ondernemen. 'The ultimate ambition for me is to become a business owner upon successfully completing my studies. I am already dreaming of my own chain of restaurants where pastries have a central place.' Jean Maroun is erg dankbaar voor de steun en betrokkenheid die hij ervaart van de hele HMSM community: 'I hope, that someday I will be able to give back to the community of the HMSM that has given so much to me.'

#
    Deel deze pagina
#

Steun ook toekomstig talent

Jean Maroun is de eerste student die een beroep doet op financiële steun vanuit de Foundation. Het behalen van het streefbedrag voor de studie van Jean Maroun is voor de HMSM als een nieuwe stap in het creëren van verbondenheid tussen alumni, studenten, docenten en partners van de HMSM van waaruit we van betekenis kunnen zijn voor anderen. Jean Maroun is de eerste student die de steun van de Foundation HMSM krijgt maar zeker niet de laatste die het nodig heeft.
 

Geef jij ook?