#

Ankie Hoefnagels geïnaugureerd als lector Global Minds @ Work

In haar inaugurele rede onderstrepen Ankie en de onderzoekers van het lectoraat het belang van ‘global competence’ voor professionals. “Je moet wel onder een steen geleefd hebben als je niet weet voor welke uitdagingen we wereldwijd staan."

Op 17 september is Ankie Hoefnagels officieel geinaugueerd als lector Global Minds @ Work. Haar inaugurale rede, 'The astronaut and the empathy wall: it takes a school to raise a global mind', is nu beschikbaar voor iedereen om te lezen. Klik hier om de inaugurale rede te lezen. ​​​

Ankie Hoefnagels Lector Global Mind @ Work
Ankie Hoefnagels


In haar inaugurele rede, onderstrepen Ankie en de onderzoekers van het lectoraat het belang van ‘global competence’ voor professionals. “Je moet wel onder een steen geleefd hebben als je niet weet voor welke uitdagingen we wereldwijd staan. Uitdagingen die niet binnen landsgrenzen opgelost kunnen worden. De recente watersnood in de Euregio Maas-Rijn laat bijvoorbeeld zien welke serieuze lokale gevolgen de wereldwijde klimaatverandering kan hebben”, zegt Ankie. Maar er spelen op het wereldtoneel veel meer kwesties die vragen om kundige jonge professionals op het gebied van internationale en interculturele communicatie. Ankie: “Zij kunnen straks als burger èn als professional een belangrijke bijdrage leveren aan een betere, inclusieve en duurzame wereld.” 

'It takes a school to raise a global mind'

Om die global mindset te verankeren in ons denken, is educatie nodig. Daarom is de titel van Ankie’s inaugurele rede: ‘The astronaut and the empathy wall: it takes a school to raise a global mind'. Rode draad in Ankie's verhaal is de astronaut die vanuit de ruimte de aarde goed kan overzien. Bij helder weer kan hij zelfs de Eiffeltoren, de Chinese Muur èn de smeltende ijskappen zien.

'Tussen de culturele regels lezen’

Zelf studeerde Ankie Engels en Literatuurwetenschappen aan de Universiteit Utrecht en haalde haar PhD in Managementwetenschappen. Sinds 1991 is ze verbonden aan Zuyd. Binnen het lectoraat International Relationship Management heeft ze een trackrecord opgebouwd met onderzoek naar (de ontwikkeling van) internationale competenties. Sinds 2015 doet ze dit binnen het onderzoeksprogramma Global Minds. Als lector gaat ze dit onderzoek verdiepen en verbreden. Thuisbasis van Global Minds @ Work is Hotel Management School Maastricht.
"Al sinds ik begin jaren negentig stage liep in hotels in Londen en New York, en daarna zelf stagiairs ging begeleiden, merkte ik hoe belangrijk het is dat je als professional tussen de
- culturele - regels door kunt lezen”, vertelt Ankie. “Ik zag hoe goed onze afgestudeerde hotelmanagers daarin doorgaans zijn. Ze behandelen alle gasten, ongeacht afkomst en positie, op een respectvolle en gastvrije manier. Die inzichten wilde ik ‘vangen’ en incorporeren in ons onderwijs, maar ook vertalen naar andere beroepsgroepen. Corona heeft de urgentie hiervan alleen maar vergroot.”

Via onderzoek, evidence-based onderwijs en docentprofessionalisering wil Global Minds @ Work een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de internationale competenties van jonge professionals. Dit onderzoek vindt plaats onder studenten in het hoger onderwijs, maar ook in diverse sectoren van het bedrijfsleven en de zorg.

Haar inaugurale rede lezen? 

Zoals hierboven benoemd is Ankie's rede nu beschikbaar voor iedereen om te lezen. Klik hier om de inaugurale rede te lezen. 

'The astronaut and the empathy wall: it takes a school to raise a global mind'.
    Deel deze pagina