ANBI-status biedt belastingvoordeel

De Foundation HMSM is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat donaties aan de Foundation HMSM belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor eenmalige giften als periodieke giften.

Student stands in front of the smart board in the classroom and gives presentation to his fellow students at the hotel school maastricht.

Bereken je voordeel

Wil je optimaal gebruik maken van je belastingvoordeel? Kies dan voor een periodieke schenkingsovereenkomst. Hierbij schenk je voor een periode van vijf jaar een vast bedrag per jaar, kwartaal of maand. Het totaalbedrag mag je jaarlijks van de inkomstenbelasting aftrekken. De grootte van je belastingvoordeel is afhankelijk van je inkomen en kan oplopen tot 52% belastingteruggave over je gift. Weten hoeveel voordeel jij hebt, maak dan een berekening.

Jaarrekening

Als ANBI-organisatie zijn wij verplicht een jaarrekening te publiceren. De eis is dat je minimaal de balans, staat van baten en lasten en de toelichting publiceert. Wij hebben ervoor gekozen om, naast de presentatie van de cijfers, additionele informatie te verstrekken. In onze verantwoording gaan we in op de doelen die zijn gesteld en de behaalde resultaten. We geven inzicht in de bestedingen en blikken vooruit.