Over de foundation

Internationalisering van ons onderwijs wordt steeds belangrijker in een globaliserende wereld met ontelbare internationale bedrijven en samenwerkingsverbanden. Daarnaast voeden we graag de ‘global mind’ van onze studenten met een zo groot mogelijke mix van nationaliteiten en achtergronden. Daarom ligt de focus van de foundation op dit moment op studiebeurzen voor internationale studenten. 

Lees meer

De hospitality industrie is sterk veranderd. Als opleidingsinstituut ervaren wij dat jong talent de sector kritisch en met andere ogen bekijkt. Wij willen een vooraanstaande rol blijven vervullen in het opleiden van jonge en ambitieuze talenten voor een internationale hospitality industrie. De sector heeft deze goed opgeleide mensen nodig om te veranderen en te groeien.

Echter, het fonds biedt ook uitkomst om toekomstige ontwikkel- en internationaliseringsplannen van de Hotel Management School Maastricht te kunnen realiseren. In ons streven om kleinschalig, internationaal onderwijs te kunnen bieden op onze mooie campus, een niveau dat zich kan meten met andere toonaangevende internationale hotelscholen, ontwikkelen we activiteiten die niet uit het reguliere budget betaald kunnen worden. Naast financiering vanuit de overheid is steun van het fonds noodzakelijk geworden. 

Voor alle duidelijkheid: alle donaties voor de Foundation HMSM komen ten goede aan projecten van de Hotel Management School Maastricht.

Het team

De foundation is een onderdeel van ons instituut en wordt gedragen door ons allen. Binnen de Hotel Management School Maastricht is een team samengesteld voor de ontwikkeling en organisatie van de foundation. Vera Dühring (Dean relations & commercial affairs) is vanuit het Management Team verantwoordelijk. De dagelijkse werkzaamheden zijn in handen van alumni officer en fondsen medewerker Binie Hermans. Wij beantwoorden al je vragen over doneren en horen graag je ideeën of feedback.

#

Adviesraad

Het foundation team wordt begeleid door een adviesraad. De adviesraad ondersteunt hen, geeft feedback op de strategie voor de foundation en waarborgt de transparantie. De adviesraad bestaat uit vier leden, allen alumni en ze vertegenwoordigen verschillende disciplines met hun expertise. Zij zetten zich onbezoldigd in voor de foundation.

Leden van de adviesraad
#

Ambassadeurs gezocht

Natuurlijk zijn we blij met financiële steun. Daarnaast zoeken we ambassadeurs om het netwerk van de Foundation HMSM uit te breiden. Als ambassadeur help je ons bekendheid en bewustwording te creëren voor de foundation en duurzame relaties te initiëren en op te bouwen. Onderschrijf je het belang van de Foundation HMSM en wil je helpen om onze doelen te bereiken? Neem dan contact op.

Contact
#