Onderzoek in de master

Onderzoek is een integraal onderdeel van de master in Facility and Real Estate Management. Tijdens de master verbreed je je horizon en begrijp je hoe en waarom onderzoek een verschil kan maken in de beroepspraktijk. En ambieer je na het afronden van de master een academische carrière in facility en real estate management? Ook dat is mogelijk!

Joop Van Duren Giving Workshop at University of Greenwich FREM Study Trip London

Onderzoeker in de dop!

De master Facility and Real Estate Management bestaat uit 60 studiepunten. Hiervan spendeer je bijna de helft aan onderzoek. Bijvoorbeeld bij vakken zoals Research Methodology en je thesis. Je ontwerpt je eigen onderzoeksvoorstel om een specifiek facility en/of real estate probleem op te lossen. Je bevindingen vertaal je in passende conclusies en aanbevelingen. Zo lever je een professionele bijdrage aan het kennisdomein van de branche. Jouw thesis wordt een uitstekend visitekaartje voor je carrière!

Waar ga je mee aan de slag?

  1. Het opstellen van onderzoeksvragen en hypotheses.
  2. Het ontwerpen van je onderzoeksstrategie. 
  3. Het vaststellen van je onderzoeksmethodes, dataverzameling en analyses die je gaat gebruiken. 
  4. Het opdoen van kennis via academische literatuur. 
  5. Het perfectioneren van je presentatievaardigheden.

Academische loopbaan – PhD track

Blijk je onderzoek heel erg leuk te vinden? Dan is je diploma van de Master in Facility and Real Estate Management een toegangsbewijs voor een PhD onderzoek bij een universiteit van je eigen keuze. Je dient dan zelf een onderzoeksthema en bijbehorend plan te ontwikkelen en een hoogleraar met promotierecht te interesseren voor je onderzoek. Een PhD onderzoek beslaat fulltime al gauw minstens 4 jaar. Parttime duurt het al snel 6 tot 8 jaar. 

Werk en studie tegelijkertijd

Een PhD is een combinatie van werk en studie tegelijkertijd. Je wordt betaald als student maar moet ook aan deadlines en verwachtingen voldoen. Als PhD student ben je verbonden aan het onderzoekslectoraat Facility Management van Hogeschool Zuyd. 

Onderzoekslectoraten

Hogeschool Zuyd doet veel onderzoek en draagt zo actief bij aan het onderwijs, de beroepspraktijk en het kennisdomein. Dit onderzoek wordt gedaan in lectoraten. Dat zijn kenniskringen onder leiding van een lector die onderzoek doet naar een speciaal onderwerp. Onderling werken lectoraten veel met elkaar en met opleidingen samen. 

Lectoraat Facility Management

De Programme Director van de master Facility Management, Joop van Duren, is sinds 2016 lector van het lectoraat Facility Management . Als student van de master Facility Management krijg je alle up-to-date en interessante kennis mee die Joop van Duren en zijn team opdoen. Volg de ontwikkelingen van het lectoraat en doe inspiratie op voor je thesis. 

Onderzoeksagenda lectoraat Facility Management

Het lectoraat facility Management doet praktijkgericht onderzoek naar 3 onderwerpen:

  • Waarde gedreven inkoop; focust op het creeren van (meervoudige) waarde. Meer aandacht voor waarde (dat wat je krijgt) en minder waarde voor prijs (dat wat je betaalt). Dit leidt tot ‘value for money’!
  • Duurzame herbestemming van vastgoed; vanaf het prille begin van een herbestemmingsinitiatief voldoende aandacht besteden aan haalbare en duurzame exploitatie na oplevering loont. Dit onderzoek richt zich op welke wijze facility management hieraan kan bijdragen
  • Het ondersteunen en versterken van communities; dit onderzoek richt zich op integrale wijkversterking die gericht is op het duurzaam vergroten van leefbaarheid en besteedt aandacht aan de fysieke aspecten (woningen, openbare ruimte), sociale aspecten (van eenzaamheid tot energiearmoede) en op het ondersteunen van ouderen die langer thuis wonen

Wil jij een verschil maken en de grenzen verleggen van de huidige kennis rondom facility en real estate management? Schrijf je dan nu in voor de Master in Facility and Real Estate Management. 

Open dagen

Kom naar een van onze online open dagen, plan een online meeting in of neem deel aan een meeloopdag.

Meld je aan voor de master september 2024

Via Studielink tot 15 augustus 2024

Direct aanmelden