Onderzoek in de master

Onderzoek is een integraal onderdeel van de master in Facility and Real Estate Management. Je verbreedt je horizon en begrijpt hoe en waarom onderzoek een verschil kan maken in de beroepspraktijk. Ambieer jij een academische carrière in facility en real estate management? 

Joop Van Duren Giving Workshop at University of Greenwich FREM Study Trip London

Onderzoeker in de dop!

De master Facility and Real Estate Management bestaat uit 60 studiepunten. Hiervan spendeer je bijna de helft aan onderzoek. Bij het vak Academic Skills en je thesis. Tijdens deze twee onderdelen ontwerp je je eigen onderzoeksvoorstel om een specifiek facility en/of real estate probleem op te lossen. 
Je bevindingen vertaal je in passende conclusies en aanbevelingen. Zo lever je een professionele bijdrage aan het kennisdomein van de branche. Jouw thesis wordt een uitstekend visitekaartje voor je carrière!

Waar ga je mee aan de slag?

  1. Het opstellen van onderzoeksvragen en hypotheses.
  2. Het ontwerpen van je onderzoeksstrategie. 
  3. Het vaststellen van je onderzoeksmethodes, dataverzameling en analyses die je gaat gebruiken. 
  4. Het opdoen van kennis via academische literatuur. 
  5. Het perfectioneren van je presentatievaardigheden.

Academische loopbaan – PhD track

Blijk je onderzoek heel erg leuk te vinden? Bekwaam je dan verder en ga promoveren na de academische Master in Facility and Real Estate Management. Je start dan een philosophiae doctor (PhD). Een PhD is een marathon, geen sprint. Als PhD student doe je vaak vier jaar full-time onderzoek. Aan het einde van deze periode lever je je proefschrift af. Als PhD student kun je je tevens kennis doorgeven aan de volgende generatie studenten door les te geven. 

Werk en studie tegelijkertijd

Een PhD is een combinatie van werk en studie tegelijkertijd. Je wordt betaald als student maar moet ook aan deadlines en verwachtingen voldoen. Als PhD student ben je verbonden aan het onderzoekslectoraat Facility Management van Hogeschool Zuyd. 

Onderzoekslectoraten

Hogeschool Zuyd doet veel onderzoek en draagt zo actief bij aan het onderwijs, de beroepspraktijk en het kennisdomein. Dit onderzoek wordt gedaan in lectoraten. Dat zijn kenniskringen onder leiding van een lector die onderzoek doet naar een speciaal onderwerp. Onderling werken lectoraten veel met elkaar en met opleidingen samen. 

Lectoraat Facility Management

De Programme Director van de master Facility Management, Joop van Duren, is sinds 2016 lector van het lectoraat Facility Management . Als student van de master Facility Management krijg je alle up-to-date en interessante kennis mee die Joop van Duren en zijn team opdoen. Volg de ontwikkelingen van het lectoraat en doe inspiratie op voor je thesis. 

Focus: zorg en leefbaarheid in wijken

De focus van het lectoraat is de volgende: op welke manier draagt facilitaire regievoering bij aan het oplossen van maatschappelijke en regionale vraagstukken rondom zorg en leefbaarheid in wijken.

De volgende thema’s worden uitgebreid onderzocht:

  1. Vergrijzing en de actuele veranderingen in met name de zorgindustrie.
  2. Krimp, leegstand en herbestemming.
  3. Verschraling en ontwikkelingen rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Wil jij een verschil maken en de grenzen verleggen van de huidige kennis rondom facility en real estate management? Schrijf je dan nu in voor de Master in Facility and Real Estate Management. 

Open dagen

Kom naar een van onze online open dagen of neem deel aan een meeloopdag.

Meld je aan voor de master september 2023

Via Studielink tussen
1 oktober 2022 – 15 augustus 2023

Direct aanmelden