Studieprogramma

Zie jij jezelf werkplekken creëren waar werknemers kunnen floreren? Of een duurzame oplossing bedenken voor de herontwikkeling van een gebouw? De Engelstalige master Facility and Real Estate Management (FREM) aan de Hotel Management School Maastricht stoomt je klaar voor de meest uiteenlopende èn uitdagende posities! Het programma verbindt de wereld van Vastgoed met de wereld van Facility Management. Met de juiste hospitality attitude zorg je dat deze twee werelden samenwerken aan een ‘place to be’.

Deze wolkenkrabbers zie je als je tijdens je master Facility Management op studiereis naar Londen gaat.

Word onderdeel van een internationale en dynamische groep studenten die gecoacht wordt door gepassioneerde experts en academici die jou het maximale uit jezelf helpen halen. In dit intensieve programma werk je aan interessante casussen, pitches, groepsdiscussies en opdrachten.

Wat ga je leren?

Je leert hoe je organisaties kunt helpen hun doelen te halen door te zorgen voor  aantrekkelijke werkomgevingen, passende faciliteiten, en goede huisvesting. Je houdt rekening met planet (bijvoorbeeld materiaalgebruik en CO2 uitstoot), people (welzijn en gezondheid) en prosperity (betaalbaarheid en exploitatiekosten). Daarnaast ligt de focus op de vier uitdagingen die er in de huidige wereld spelen: Volatility, Uncertainty, Complexity en Ambiguity (VUCA). 

We leren je ook ontdekken wat voor een type leiderschap bij jou en de context waarin je opereert past, hoe je veranderingen managet en hoe je anderen overtuigt van het nut van jouw plannen en voorstellen. Last but not least maken we ook een (positief!) kritisch denker van je; iemand die reflecteert en logisch redeneert, die zijn/haar statements onderbouwt en doorvraagt tot de kern.

De helft van master Facility and Real Estate Management bestaat uit onderzoek, bij de modules Critical Thinking, Research Methodology en tijdens je thesis. Tijdens de module Research Methodology ontwerp je je eigen onderzoeksvoorstel om een specifiek probleem op te lossen, en voor je thesis voer je dit onderzoek uit. 

Studieprogramma 

ZUYD23-013-V1-Blokkenschema-FREM-website-NL-Part&Full-time-trans.png

Strategic Facility Management

In de module Strategic Facility Management gaat het allemaal om de vraag 'Hoe verhoog je de toegevoegde waarde van FREM?'. Je behandelt hierbij de volgende thema's terwijl je in je achterhoofd houdt hoe je op de kosten kunt besparen zonder duurzaamheid uit het oog te verliezen: facilities die in lijn zijn met de strategie van de organisatie, ‘the perfect match’ tussen vraag en aanbod, integraal management, wat zelf doen, wat uitbesteden en waar samenwerken met de markt, waarde gedreven inkoop (best value procurement), kosten omlaag en kwaliteit omhoog.

Strategic Building Management

De master Facility and Real Estate Management heeft ook een module Strategic Building Management. Hierin focus je je op strategische vastgoed planning. Verder zoom je in op een specifiek gebouw en 'meet' je de wensen en eisen van de gebruikers en de prestaties die het gebouw biedt. Trends als hybride werken en het creëren van werkomgevingen waarin meer aandacht wordt besteed aan gezondheid en welzijn komen aan bod. Je vergelijkt en definieert de (eventuele) mismatch en ontwikkelt een strategie om de mismatch te minimaliseren. Uiteindelijk vertaal je die strategie naar een tactisch plan.

Leadership and Change

In deze module zoom je in op thema's als (persoonlijk) leiderschap, verandermanagement, bedrijfsstrategieën, (bedrijfs- en nationale) cultuur, structuur, macht en politiek, human resource management en hun impact op primaire en ondersteunende processen. Je leert hoe (het organiseren van) ondersteunende processen op een evenwichtige manier kunnen bijdragen aan organisatiedoelen. Verder ontdek en versterk je je eigen (persoonlijk) leiderschap op een innovatieve en uitdagende manier. Je formuleert een visie op je leiderschapsstijl en presenteert deze aan de groep.

Strategic Asset Management

In Strategic Asset Management analyseer je de kapitaalmarkt en beleggingssector vanuit een breder perspectief. Met het oog op potentiële risico's onderzoek je de financiële structuur en prestaties van vastgoedactiva (binnen specifieke marktomstandigheden en vastgoedportefeuille). Tegelijkertijd kijk je naar de beoordeling van een pand op basis van markttendensen, exploitatiegegevens, voorspelde rendementen en waarde van onroerend goed. Het verzamelen en analyseren van relevante data in relatie tot de (VUCA) context is een belangrijk onderdeel van de opdracht in deze module. Je leert financiële rapportages op een algemeen niveau te analyseren. Tevens leer je de FREM Planning en Control-procedures op een ethische en professionele manier te behandelen en te beoordelen.

Critical Thinking

Tijdens de module Critical Thinking besteed je aandacht aan kritisch denken. Ook bij de opdrachten van de overige modules zul je dankbaar gebruik maken van hetgeen je leert bij Critical Thinking. Denk daarbij aan bronvermelding, het vermijden van valkuilen in het redeneren en het herkennen en selecteren van betrouwbare en relevante bronnen.

Research Methodology

Tijdens de module Research Methodology verwerf je alles wat je nodig hebt om je onderzoeksvoorstel en later je thesis met succes te volbrengen; van het ontwikkelen van een goede onderzoeksvraag tot het ontwerpen van bij de vraag passende onderzoeksmethoden.

Multiple Value Creation

In deze module staan meervoudige waardecreatie en nieuwe businessmodellen centraal. Je leert hoe deze bedrijfsmodellen kunnen bijdragen aan het bereiken van duurzame doelen en hoe je ecologische, sociale en economische waardedimensies op een verantwoorde manier in evenwicht kunt brengen. We bespreken de belangrijkste kansen die FREM heeft om bij te dragen aan het minimaliseren van footprints met hard- en soft services.

Thesis

Met je thesis onderscheid je jezelf en verleg je de grenzen van Facility and Real Estate Management. Je doet onderzoek naar een fenomeen of probleem dat in de praktijk speelt en voegt daardoor iets toe aan 'de body of knowledge' van het vakgebied. Iets dat helpt om het bestudeerde fenomeen of probleem beter hanteerbaar te maken, oplossingsrichtingen aan te geven.  Als kritische en onafhankelijke denker doe je onderzoek naar een door jezelf gekozen onderwerp binnen het veld van FREM. Een voorbeeld: hybride werken is niet meer weg te denken. Maar hoe organiseer en reguleer je dat nu op een manier dat je m2 gebruik verantwoord is, thuiswerken wordt gefaciliteerd en het community gevoel niet weglekt? Om antwoorden te vinden gebruik je internationale, academische literatuur. Maar ook interviews, een survey en focus groepen worden veel door FREM studenten toegepast. Je uitdaging is uiteindelijk conclusies en aanbevelingen te ontwikkelen met impact. Het eindproduct? Jouw visitekaartje voor de industrie!

Het verschil tussen fulltime en parttime

De Hotel Management School Maastricht biedt in samenwerking met de University of Greenwich een éénjarig (fulltime) of tweejarig (parttime) masterprogramma aan. Daarna ben je in bezit van een dubbele mastertitel. De opleiding is volledig Engelstalig en beide varianten starten in september. Donderdag en vrijdag zijn de vaste lesdagen voor zowel fulltime en parttime. De rest van de week manage je je eigen activiteiten: voorbereiden van lessen, verwerken van aantekeningen en zoeken van verdieping omtrent items uit recente lessen en werken aan je assignments (in de vorm van o.a. papers, presentaties, pitches etc.). 

Naast dat de parttime variant 2 jaar duurt in plaats van 1 jaar, heb je ook meer mogelijkheden om naast je studie te werken. De ervaring leert dat de combinatie van werken en studeren in de full time variant kan, als het aantal werkuren per week beperkt blijft (denk aan maximaal 2 dagen per week). De studielast tijdens het full time jaar is echt wel full time te noemen; vandaar het advies het werken te beperken. In de parttime variant zijn de combinatiemogelijkheden ruimer. Wat in deze modus wel en niet kan is erg persoonsgebonden. Denk bijvoorbeeld ook aan gezinssituatie en dergelijke. We adviseren je graag!

Samenwerking met de University of Greenwich

De samenwerking met de University of Greenwich betekent meer dan alleen het ontvangen van een dubbele mastertitel. Het studieprogramma van FREM is namelijk door de University of Greenwich (UoG) goedgekeurd, en ze zien er op verschillende manieren op toe dat het programma aan hun kwaliteitsstandaarden als onderzoeksuniversiteit voldoet. Dit heeft uiteindelijk een positief effect op de waarde en erkenning van jouw diploma's! Daarnaast heb je als FREM student toegang tot alle systemen van de UoG, waaronder hun digitale bibliotheek. Dit betekent dat je toegang hebt tot talloze  internationale wetenschappelijke bronnen. Een enorm voordeel voor je thesis onderzoek! 

Studiereis naar Londen

Een onderdeel van het studieprogramma is de studietrip naar Londen! Tijdens de trip bezoek je verschillende hotspots op het gebied van vastgoed, werkomgevingen en het faciliteren daarvan. Nieuwe concepten als coworking, proptech toepassingen en multipurpose buildings worden bezocht, er wordt uitleg bij gegeven. Je ‘bekijkt’ gebouwen aan de hand van een specifieke checklist, wat in de module Strategic Building Management ook weer aan bod komt. Je gaat hierdoor vastgoed met andere ogen bekijken.

Daarnaast brengen we ook een bezoek aan de University of Greenwich. Je volgt hier enkele colleges die passen bij FREM en je bezoekt de historische gebouwen en hun moderne functies. Natuurlijk is er ook ruimte voor ontspanning en is een cosy pub dinner ook onderdeel van de reis!

Open dagen

Kom naar een van onze online open dagen of neem deel aan een meeloopdag.

Ontmoet onze recruiter

Heb je interesse en wil je meer weten? Stel je vragen aan onze recruiter Danique Spierts via een online meeting!

Meld je aan voor de master september 2024

Via Studielink tot 15 augustus 2024

Direct aanmelden