Studieprogramma

Zie jij jezelf werkplekken creëren waar werknemers kunnen floreren? Of een duurzame oplossing bedenken voor de herontwikkeling van een gebouw? De Engelstalige master Facility and Real Estate Management (FREM) aan de Hotel Management School Maastricht stoomt je klaar voor de meest uiteenlopende èn uitdagende posities! Het programma verbindt de wereld van Vastgoed met de wereld van Facility Management. Met de juiste hospitality attitude zorg je dat deze twee werelden samenwerken aan een ‘place to be’.

Deze wolkenkrabbers zie je als je tijdens je master Facility Management op studiereis naar Londen gaat.

Word onderdeel van een internationale en dynamische groep studenten, waarbij je gecoacht wordt door gepassioneerde experts en academici die jou het maximale uit jezelf helpen halen. In dit intensieve programma werk je aan interessante casussen, pitches, groepsdiscussies en opdrachten.

Wat ga je leren?

Je leert hoe je organisaties kunt helpen hun doelen te halen door te zorgen voor  aantrekkelijke werkomgevingen, passende faciliteiten, en goede huisvesting. Je houdt rekening met planet (bijvoorbeeld materiaalgebruik en CO2 uitstoot), people (welzijn en gezondheid) en prosperity (betaalbaarheid en exploitatiekosten). Daarnaast ligt de focus op de vier uitdagingen die er in de huidige wereld spelen: Volatility, Uncertainty, Complexity en Ambiguity (VUCA). 

We leren je ook ontdekken wat voor een type leiderschap bij jou en de context waarin je opereert past, hoe je veranderingen managet en hoe je anderen overtuigt van het nut van jouw plannen en voorstellen. Last but not least maken we ook een (positief!) kritisch denker van je; iemand die reflecteert en logisch redeneert, die zijn/haar statements onderbouwt en doorvraagt tot de kern.

De helft van master Facility and Real Estate Management bestaat uit onderzoek, in de research modules en tijdens je thesis. Je ontwerpt je eigen onderzoeksvoorstel om een specifiek probleem op te lossen, en voor je thesis voer je dit onderzoek uit. 

Studieprogramma 

Hieronder vind je een overzicht van alle modules van de Master FREM, inclusief een korte beschrijving.

Strategic Facility Management

In de module Strategic Facility Management gaat het allemaal om de vraag 'Hoe verhoog je de toegevoegde waarde van FREM?'. Je behandelt hierbij de volgende thema's terwijl je in je achterhoofd houdt hoe je op de kosten kunt besparen zonder duurzaamheid uit het oog te verliezen: facilities die in lijn zijn met de strategie van de organisatie, ‘the perfect match’ tussen vraag en aanbod, integraal management, wat zelf doen, wat uitbesteden en waar samenwerken met de markt, waarde gedreven inkoop (best value procurement), kosten omlaag en kwaliteit omhoog.

Strategic Asset Management

In Strategic Asset Management analyseer je de kapitaalmarkt en beleggingssector vanuit een breder perspectief. Met het oog op potentiële risico's onderzoek je de financiële structuur en prestaties van vastgoedactiva (binnen specifieke marktomstandigheden en vastgoedportefeuille). Tegelijkertijd kijk je naar de beoordeling van een pand op basis van markttendensen, exploitatiegegevens, voorspelde rendementen en waarde van onroerend goed. Het verzamelen en analyseren van relevante data in relatie tot de (VUCA) context is een belangrijk onderdeel van de opdracht in deze module. Je leert financiële rapportages op een algemeen niveau te analyseren. Tevens leer je de FREM Planning en Control-procedures op een ethische en professionele manier te behandelen en te beoordelen.

Strategic Real Estate Management

In deze module leer je hoe je een vastgoedportefeuille kunt creëren en beheren. Meer specifiek: je leert hoe je een bedrijfsstrategie kunt afstemmen op een vastgoedstrategie en belangrijke aspecten van vastgoedportefeuillebeheer. Dit omvat het initiëren en definiëren van projecten om de portefeuille in goede conditie te houden en de prestaties van assets te optimaliseren.

Workspace solutions

In deze module leer je hoe je werkomgevingen kunt ontwikkelen die zowel de behoeften van de organisatie (bijvoorbeeld hoge productiviteit en lage kosten) als de belangen van werknemers (bijvoorbeeld gefaciliteerd worden, flexibiliteit, verbonden zijn) faciliteren, terwijl je rekening houdt  met duurzaamheid, welzijn, gezondheid en activity based werken, hybride werken en de kansen en uitdagingen van een specifiek gebouw.

Leading Change in FREM environments

In deze module leer je alles over authentiek leiderschap en duurzaam verandermanagement. Verder doe je kennis op over leiderschap in FREM-omgevingen en VUCA-contexten waar aanpassing en acceptatie niet automatisch aanwezig zijn.

Multiple Value Creation in FREM environments

In deze module staan meervoudige waardecreatie en nieuwe businessmodellen centraal. Je leert hoe deze bedrijfsmodellen kunnen bijdragen aan het bereiken van duurzame doelen en hoe je ecologische, sociale en economische waardedimensies op een verantwoorde manier in evenwicht kunt brengen. We bespreken de belangrijkste kansen die FREM heeft om bij te dragen aan het minimaliseren van footprints met hard- en soft services.

Research Skills

In deze module leer je alles over het kritisch selecteren van geschikte bronnen, correct verwijzen naar bronnen, het opbouwen van krachtige redeneringen (argumentatie in kaart brengen) en het vermijden van denkfouten. Omdat ‘Wetenschap de wereld van de twijfel is’, is het belangrijk om een open en nieuwsgierige houding te ontwikkelen. Vanuit deze basis leer je reflecteren en informatie kritisch te evalueren en beoordelen.

Research Preparations

Je gaat aan de slag met het maken van een onderzoeksvoorstel dat de leidraad zal zijn tijdens je thesis onderzoek. Het voorstel maakt duidelijk wat je gaat onderzoeken, de relevantie, de focus, de onderzoeksvraag en deelvragen, de opzet van je onderzoek, dataverzameling en -analyses, en hoe je de validiteit en betrouwbaarheid van je onderzoek bewaakt.

Thesis

Met je thesis onderscheid je jezelf en verleg je de grenzen van Facility and Real Estate Management. Je doet onderzoek naar een fenomeen of probleem dat in de praktijk speelt en voegt daardoor iets toe aan 'de body of knowledge' van het vakgebied. Iets dat helpt om het bestudeerde fenomeen of probleem beter hanteerbaar te maken, oplossingsrichtingen aan te geven.  Als kritische en onafhankelijke denker doe je onderzoek naar een door jezelf gekozen onderwerp binnen het veld van FREM. Een voorbeeld: hybride werken is niet meer weg te denken. Maar hoe organiseer en reguleer je dat nu op een manier dat je m2 gebruik verantwoord is, thuiswerken wordt gefaciliteerd en het community gevoel niet weglekt? Om antwoorden te vinden gebruik je internationale, academische literatuur. Maar ook interviews, een survey en focus groepen worden veel door FREM studenten toegepast. Je uitdaging is uiteindelijk conclusies en aanbevelingen te ontwikkelen met impact. Het eindproduct? Jouw visitekaartje voor de industrie!

* Als je de master parttime volgt, zijn de modules verdeeld over twee jaar. In het eerste jaar heb je de volgende modules: Research Skills, Strategic Facility Management, Strategic Asset Management, en Strategic Real Estate Management. In het tweede jaar volg je het andere deel van de modules: Multiple Value creation in FREM environments, Leading Change in FREM environments, Workspace Solutions, Research preparations, en je schrijft je thesis.

Het verschil tussen fulltime en parttime

De Hotel Management School Maastricht biedt in samenwerking met de University of Greenwich een éénjarig (fulltime) of tweejarig (parttime) masterprogramma aan. Daarna ben je in bezit van een dubbele mastertitel. De opleiding is volledig Engelstalig en beide varianten starten in september. Donderdag is de vaste lesdag voor zowel fulltime en parttime. De rest van de week manage je je eigen activiteiten: voorbereiden van lessen, verwerken van aantekeningen en zoeken van verdieping omtrent items uit recente lessen en werken aan je assignments (in de vorm van o.a. papers, presentaties, pitches etc.). 

Naast dat de parttime variant 2 jaar duurt in plaats van 1 jaar, heb je ook meer mogelijkheden om naast je studie te werken. De ervaring leert dat de combinatie van werken en studeren in de full time variant kan, als het aantal werkuren per week beperkt blijft (denk aan maximaal 2 dagen per week). De studielast tijdens het full time jaar is echt wel full time te noemen; vandaar het advies het werken te beperken. In de parttime variant zijn de combinatiemogelijkheden ruimer. Wat in deze modus wel en niet kan is erg persoonsgebonden. Denk bijvoorbeeld ook aan gezinssituatie en dergelijke. We adviseren je graag!

Samenwerking met de University of Greenwich

De samenwerking met de University of Greenwich betekent meer dan alleen het ontvangen van een dubbele mastertitel. Het studieprogramma van FREM is namelijk door de University of Greenwich (UoG) goedgekeurd, en ze zien er op verschillende manieren op toe dat het programma aan hun kwaliteitsstandaarden als onderzoeksuniversiteit voldoet. Dit heeft uiteindelijk een positief effect op de waarde en erkenning van jouw diploma's! Daarnaast heb je als FREM student toegang tot alle systemen van de UoG, waaronder hun digitale bibliotheek. Dit betekent dat je toegang hebt tot talloze  internationale wetenschappelijke bronnen. Een enorm voordeel voor je thesis onderzoek! 

Studiereis naar Londen

Een onderdeel van het studieprogramma is de studietrip naar Londen! Tijdens de trip bezoek je verschillende hotspots op het gebied van vastgoed, werkomgevingen en het faciliteren daarvan. Nieuwe concepten als coworking, proptech toepassingen en multipurpose buildings worden bezocht, en er wordt uitleg bij gegeven. Je ‘bekijkt’ gebouwen aan de hand van een specifieke checklist. Dit komt ook weer terug in de modules die je volgt: je gaat hierdoor vastgoed met andere ogen bekijken.

Daarnaast brengen we ook een bezoek aan de University of Greenwich. Je volgt hier enkele colleges die passen bij FREM en je bezoekt de historische gebouwen en hun moderne functies. Natuurlijk is er ook ruimte voor ontspanning en is een cosy pub dinner  onderdeel van de reis!

Open dagen

Kom naar een van onze online open dagen of neem deel aan een meeloopdag.

Ontmoet onze recruiter

Heb je interesse en wil je meer weten? Stel je vragen aan onze recruiter Danique Spierts via een online meeting!

Meld je aan voor de master september 2024

Via Studielink tot 15 augustus 2024

Direct aanmelden