Donateur Petra Venekamp [F 1988]

over de Foundation HMSM

“Mijn bijdrage geeft een jonge student de kans die ikzelf ook heb gehad”

In december las Petra Venekamp [F 1988] het artikel “Foundation HMSM: Changing the opportunities for others” in Fundament en besloot dat zij een bijdrage wilde leveren om een jong iemand ook de mogelijkheid te geven om aan de HMSM te studeren.

Jean Maroun looking at the Teaching Hotel outside near the water
Jean Maroun


“In alle landen waar ik gewoond heb, ben ik altijd Libanese mensen tegen gekomen, vertrokken uit hun land vanwege de politieke en economische omstandigheden. Pittige verhalen. Met mijn donatie wil ik graag Jean Maroun steunen om dezelfde mogelijkheid te krijgen die ik heb gehad. Natuurlijk is mijn bijdrage niet toereikend, maar ik ben er van overtuigd dat we met onze hele community het verschil kunnen maken.”


“Vorig jaar heb ik van dichtbij de start meegemaakt van de zoon van een vriendin op de HMSM. Hij startte in de Engelse bachelor. Het viel me op dat de groep uit overwegend Nederlandse studenten bestond. Ik realiseerde me dat Nederlandse studenten veel mogelijkheden krijgen aangereikt, van de overheid en ouders, en dat goede studies zoals de bachelor Hotelmanagement om de hoek liggen.” 

"In alle landen waar ik gewoond heb, ben ik altijd Libanese mensen tegen gekomen, vertrokken uit hun land vanwege de politieke en economische omstandigheden. Pittige verhalen, maar daarnaast altijd zo gastvrij en trots op hun land. Ik heb dan ook een zwak ontwikkeld voor de geweldige Libanese keuken. Jean Maroun’s verhaal is er helaas een die ik vaker heb gehoord. Ik ben blij dat ik nu concreet wat kan betekenen en iemand dezelfde kans kan geven zoals ik en vele andere oud-studenten van de Hotelschool hebben gehad."

Overtuigd dat we een verschil kunnen maken

“Niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheid of kans zoals de zoon van mijn vriendin of zoals ik zelf heb gehad. Met mijn donatie wil ik graag een jonge, ambitieuze, internationale student, zoals Jean Maroun, met een duidelijke passie en talent voor hospitality steunen om diezelfde mogelijkheid te krijgen. Natuurlijk is mijn bijdrage niet toereikend, maar ik ben er van overtuigd dat we met onze hele community het verschil kunnen maken.” 

Petra doet een jaarlijkse donatie aan de Foundation HMSM. “Ieder jaar kijk ik naar de doelen die ik steun. Na het lezen van het artikel hoefde ik niet lang na te denken om de Foundation HMSM toe te voegen als goed doel. Het is zo concreet: bijdragen om een jonge student die niet zoveel mogelijkheden heeft de kans te geven die ikzelf ook heb gehad.”

Continuïteit en trots

De keuze voor een jaarlijkse donatie maakte Petra, naast dat de gift volledig belastingaftrekbaar is, omdat ze continuïteit wil geven aan de foundation en de student die wordt gesteund. “Ik wil de student niet alleen steunen om zijn Propedeuse te kunnen halen, maar het gezamenlijke doel is de student zijn Funda te laten behalen.”

“Ik ben trots dat mijn opleiding deze foundation is gestart zodat we samen met alle andere alumni van de Hotelschool een verschil kunnen maken voor jonge mensen die onze hulp nodig hebben. Ik hoop dat we op een volgende reünie samen kunnen proosten op de toekomst van een jonge student.”

Petra Venekamp behaalde haar Funda in 1988 als een van de laatste studenten van de 3,5 jarige opleiding. Petra heeft na jaren werkzaam te zijn geweest in de internationale hotellerie, een eigen bedrijf gestart, ConcreetAdvies. Ze adviseert en begeleidt horeca-ondernemers met operationele en beleidsmatige vraagstukken. Ze geeft workshops en is auteur van inspiratieboekjes zoals ‘Gasten, klanten & vreemde kostgangers’.

    Deel deze pagina