Kwaliteit gegarandeerd

De Hotel Management School Maastricht wordt internationaal gezien als een van de voornaamste hotelmanagementopleidingen en heeft diverse nationale en internationale ken- en keurmerken. Zo scoort de opleiding 4 van de 5 sterren in de Keuzegids Hbo en naast de Nederlands-Vlaamse accreditatie is de opleiding ook in het bezit van de internationaal gezaghebbende accreditatie THE-ICE van het International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education uit Australië. Daarnaast heeft zij het bijzonder kenmerk 'Kleinschalig en intensief onderwijs'.

#
#
#

Accreditatie NVAO en THE-ICE

Elke vier jaar wordt de opleiding geaccrediteerd en bezoekt een visitatiepanel bestaande uit vertegenwoordigers van de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie) en THE-ICE (International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education) de school. De laatste keer was dit in het voorjaar van 2018. 

De NVAO beoordeelt de opleiding op de volgende vier standaarden:

 1. Intended learning outcomes
 2. Teaching-learning environment
 3. Student assessment
 4. Achieved learning outcomes

Op alle vier de standaarden behaalde de Hotel Management School Maastricht de hoogst haalbare score ‘goed’. Tevens voldoen we aan alle criteria die THE-ICE stelt. Het panel vindt:

 • de beoogde leeropbrengsten ‘ambitieus’; 
 • het programma ‘solidly good’ met een goede balans tussen onderwijs, praktijk en onderzoek;
 • het examenprogramma (jaar 4) ‘well considered and innovative’;
 • de docenten ‘well-qualified and very committed’; 
 • het onderwijzen en begeleiden van studenten ‘excellent’.

Het panel vindt verder dat onze alumni zeer gewilde medewerkers zijn in de (hospitality) industrie. Ze groeien veelal door naar goede posities en blijven zeer betrokken bij hun Alma Mater. Zij blijven hun steentje bijdragen aan de kwaliteit van de opleiding.

Bijzonder kenmerk 'Kleinschalig en intensief onderwijs' 

Sinds juli 2013 is het bijzonder kenmerk ‘Kleinschalig en intensief onderwijs’ toegekend aan Hotel Management School Maastricht door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Onder meer vanwege de hechte community, de vele extra-curriculaire activiteiten en de bovengemiddelde resultaten van de afgestudeerden. Vanwege dit kenmerk mogen wij afwijken van het wettelijk vastgestelde collegegeld. Ons collegegeld is hoger maar je krijgt er ook meer voor.

Speerpunten binnen ons kleinschalig en intensief onderwijs zijn:

 • Innovatie (the next step in hospitality)
 • Connecting gastronomy
 • Ontwikkeling van een ‘global mindset’
 • Samenwerken met alumni

Boven gemiddelde score op studenttevredenheid in de NSE 2022

Hotel Management School Maastricht scoort boven gemiddeld op studenttevredenheid in de NSE (Nationale Studenten Enquête) in 2022.

Studenten beoordelen ons met een score boven het gemiddelde op studententevredenheid, toetsing en beoordeling, en of ze onze studie opnieuw zouden kiezen. Voor een aantal andere factoren zoals inhoud en opzet van het studieprogramma, aansluiting met de beroepspraktijk, studiebegeleiding en betrokkenheid en contact tussen student en de school scoren we gelijk aan het nationaal gemiddelde. 

De NSE enquête wordt jaarlijks uitgestuurd naar al onze studenten. Studenten beoordelen ons programma op basis van een reeks van vragen en de resultaten worden vergeleken met andere Hotel Management programma’s in Nederland.
 

Meld je aan voor de opleiding

Start in september 2025 of februari 2026. Je kunt je aanmelden via Studielink vanaf 1 oktober 2024 tot 1 mei 2025. 

Studielink