Kasteel park

Master Facility and Real Estate Management

In samenwerking met de Universiteit van Greenwich in Londen, biedt Hotel Management School Maastricht (HMSM) een eenjarige master Facility & Real Estate Management aan. Tijdens deze master word je uitgedaagd om je te ontwikkelen tot een strategische denker voor de facility en vastgoedindustrie. Je ontwikkelt niet alleen begrip en inzicht in de branche, maar leert ook hoe je op een innovatieve manier problemen kunt oplossen en behoeftes kunt invullen.

Vanwege de vraag van werkgevers naar een master waarin strategische issues op het gebied van facility management en vastgoedmanagement geïntegreerd worden behandeld, is de master Facility & Real Estate Management vanaf 2015 geheel vernieuwd. Het is onze opdracht om gebouwen af te leveren die fit for use zijn, ofwel klaar voor gebruik. Daarom gaat het niet alleen om het gebouw, maar tegelijkertijd ook om het faciliteren van de mensen die het gebouw gebruiken. Fit for use is de perfecte combinatie van mensen, ruimte, technologie en bedrijfsprocessen. En daarmee de best mogelijke combinatie van elementen uit de vakgebieden facility management en vastgoedmanagement.

Let wel, deze perfecte combinatie is alleen haalbaar als:

 1. ‘Harde’ en ‘zachte’ diensten optimaal op elkaar afgestemd zijn;
 2. Er vanaf het begin een geïntegreerde aanpak is vanuit facility en vastgoedmanagement perspectief;
 3. De levenscycluskosten centraal staan in de besluitvorming;
 4. Technische en service aspecten geïntegreerd worden benaderd; 
 5. De gebouwen goed ‘hostmanship’ mogelijk maken, en…
 6. Goed hostmanship de gebouwen optimaal laat presteren!

De master Facility & Real Estate Management leidt studenten op om op strategisch niveau met dit soort geïntegreerde vraagstukken om te gaan. Dat is het unieke karakter van deze master: de integratie van de vakgebieden facility management en vastgoedmanagement. Als manager, initiatiefnemer, onderzoeker, consultant of ondernemer met strategisch denkvermogen zul jij vraagstukken van deze aard oplossen en van toegevoegde waarde  zijn voor het bedrijfsleven van de 21e eeuw. 
 
De master Facility & Real Estate Management heeft een adviesraad die bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Voorzitter is Pancras Evers, directeur van de Arrange groep. Hij geeft de behoefte aan afgestudeerden van deze master treffend aan: ‘Uw medewerkers zijn alleen maar tevreden en productief als alle dimensies van hoge kwaliteit zijn. Een gastvrije receptie zonder goede luchtkwaliteit gaat niet werken: alle services en het gebouw samen moeten een optimale beleving creëren’. 

Facility management

Facility management houdt zich bezig met het besturen en beheersen van de ondersteunende activiteiten ten behoeve van het primaire proces van een organisatie. Dat kan bij een bedrijf zijn als Philips, maar ook in de zorg of in het onderwijs. Iedere organisatie heeft een facilitaire dienst, die de voorwaarden schept dat er zo optimaal mogelijk gepresteerd wordt. Alle services en het gebouw moeten optimaal op elkaar afgestemd zijn om de best mogelijke werkomgeving te creëren.

De officiële definitie van facility management is opgesteld door het de International Facility Management Association (IFMA):

‘Facility management is the practice of coordinating the physical workplace with people and work of the organization: integrates the principles of business administration, architecture and the behavioural and engineering sciences’.

De wereld verandert. Er zijn verschillende ontwikkelingen die het vakgebied van facility management ingrijpend zullen veranderen. In de module Strategic Facility Management komen deze ontwikkelingen uitvoerig aan bod. Hier bespreken we er één als illustratie: de impact van TIOT: The Internet of Things.

Steeds meer apparaten, machines, sensoren en wearables zijn verbonden met het internet. Business Intelligence leert ons om patronen te herkennen in de big data die deze devices genereren. Deze patronen vormen de basis voor algoritmen die ons helpen om nieuwe service concepten te ontwikkelen. Nieuwe service concepten, maar ook meer maatwerk en efficiënter gebruik van de beschikbare (kantoor-) ruimte. Deze technologische revolutie is voor een deel disruptief en heeft de wereld danig veranderd. Ook de impact op de vastgoedwereld is enorm geweest, en heeft de manier waarom vastgoed en facility professionals hun dagelijkse werk doen enorm gewijzigd. Maar de meeste vastgoed ondernemingen hebben tot nu toe deze veranderingen zoveel mogelijk proberen tegen te houden, veranderingen zoals we die gezien hebben in de financiële sector bij banken en verzekeraars, en in de retail en het toerisme / de hotelindustrie. Het lijkt er op dat de vastgoed sector nu wakker geschud is en de kansen die deze nieuwe technologie biedt gaat gebruiken om beter in te spelen op de veranderde behoeften van de klant en de business efficiency te verhogen. Om dit te doen zijn professionals nodig die geïntegreerd kunnen werken aan strategische oplossingen op het snijvlak van facility en vastgoed management.

Vastgoed management

De gebouwde omgeving en het onroerend goed daarin zijn van vitaal belang voor een samenleving. Individuen en leefgemeenschappen of communities, hebben behoefte aan gestructureerde en geconditioneerde leef- en werkomgevingen. Op globaal niveau is de totale waarde van het vastgoed 60% van het totale eigen vermogen in de wereld. De vastgoed markt bestaat uit vele deelmarkten, variërend van bedrijfspanden - van kantoren tot winkels- en non-profit vastgoed zoals bij woningcorporaties. 

Het is daarom geen verassing dat er veel belangstelling is voor het vakgebied van vastgoed management. Het is een dynamische discipline, waarin naast goed management en het maximaliseren van de opbrengst over het vastgoed, ook ethische aspecten steeds belangrijker zijn geworden. De module Strategic Asset Management gaat specifiek over de wereld van het vastgoed. Thema’s die in deze module aan bod komen zijn:
 

 • De kapitaalmarkt en investeringsmaatschappijen in breder perspectief;
 • Strategische financiële rapportage;
 • Risicomanagement: de financiële structuur van een vastgoed ‘asset’ en de ‘performance’ onder specifieke marktomstandigheden;
 • Waardebepaling van vastgoed, gebaseerd op marktomstandigheden, exploitatie data, opbrengst scenario’s en de waarde van het vastgoed;
 • Analyse van de Planning & Control cyclus in het FREM (Facility Real Estate Management) werkgebied;
 • Ethische aspecten van de vastgoedmarkt;
 • Presentatievaardigheden om op academische, informatieve wijze analyses te rapporteren.  

Waarom kiezen voor de Master Facility & Real Estate Management?

Top 10 redenen voor het volgen van onze master Facility & Real Estate Management:

 1. Een volledig geaccrediteerde master titel in 12 maanden;
 2. Een dubbel diploma: een academische master (MSc) van de Universiteit van Greenwich en een professionele master (MSc) van Zuyd Hogeschool;
 3. Een unieke, geïntegreerde combinatie van zowel facility als vastgoedmanagement;
 4. Een uitstekende en gevarieerde leerervaring;
 5. Een Engelstalige opleiding met een sterk internationale gemeenschap;
 6. Kleinschalig en intensief onderwijs;
 7. Een interactieve en persoonlijke aanpak waarin persoonlijke aandacht centraal staat;
 8. Goede carrière vooruitzichten met een uitstekend salaris;
 9. Studeren aan de Hotel Management School Maastricht, al 65 jaar een toonaangevend instituut;
 10. Een fantastisch studentenleven in de internationale studentenstad Maastricht!

Dubbele master titel

Na het succesvol afronden van het programma heb je een dubbele mastertitel! Ten eerste krijg je een academische master titel (Master of Science) in facility- en vastgoedmanagement van de University of Greenwich (geaccrediteerd door de Britse overheid). 
Daarnaast krijg je een professionele master titel (Master of Science) van Zuyd Hogeschool (geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie NVAO). Door de samenwerking tussen de University of Greenwich en Zuyd Hogeschool krijg je het beste van twee werelden en ontwikkel je zowel je academische als professionele vaardigheden.

Print deze pagina
Deel deze pagina