Kasteel park

Toelatingseisen

Om in aanmerking te komen voor toelating tot de Hotel Management School Maastricht voldoe je aan een aantal voorwaarden.

Studenten lopend op de parkeerplaats van het Teaching Hotel

Diploma

Je bent in het bezit van één van onderstaande diploma’s. Daarnaast heb je naast Engels, nog een moderne taal in je pakket (Frans, Duits of Spaans). Deze talen staan vermeld op de cijferlijst die bij je diploma hoort. Indien je geen tweede moderne vreemde taal hebt gevolgd, is het mogelijk om dit alsnog te doen.
Let op: als je Frans of Duits in je pakket hebt, maar aan de Hotelschool Spaans wilt volgen, moet je ook een certificaat A2 Spaans overleggen. Zie ‘certificaat tweede taal’.

Diploma havo
Toelaatbaar zijn alle havo-profielen met een tweede moderne vreemde taal, waarbij aangeraden wordt om Economie en/of Management & Organisatie in het examenpakket te hebben. Kandidaten met het profiel Cultuur & Maatschappij zijn verplicht om Management & Organisatie óf Economie in hun examenpakket te hebben.

Diploma vwo
Toelaatbaar zijn alle vwo-profielen met een tweede moderne vreemde taal, waarbij aangeraden wordt om Economie en/of Management & Organisatie in het examenpakket te hebben.

Diploma mbo met vmbo als vooropleiding
Toelaatbaar is niveau 4 met een tweede moderne vreemde taal.
Met een opleiding Horeca Ondernemer Manager - mbo niveau 4 én vmbo als vooropleiding start je in een speciale instroommodule HOM. Je volgt dan een vierjarige opleiding, waarbij in het eerste semester extra aandacht besteed wordt aan vakken, waarvan bekend is, dat mbo’ers daar moeite mee hebben bij een vervolgstudie in het hbo.
Na semester 1 volg je het reguliere programma. Als je al een buitenlandse praktijkstage binnen het mbo hebt gedaan, kun je vrijstelling aanvragen voor de praktijkstage in semester 3. De examencommissie besluit uiteindelijk over het al dan niet verlenen van deze vrijstelling.
Tenslotte, als je een mbo-diploma Horeca Ondernemer Manager hebt, kun je alleen in september starten aan de HMSM.

NB Als je moedertaal niet Nederlands is, moet je een NT2-diploma kunnen overleggen (wij accepteren geen certificaten die ouder zijn dan 2 jaar).

Certificaat tweede taal

Het kan zijn dat je op het moment van aanmelding voor de selectie niet voldoet aan de toelatingseis van een tweede moderne vreemde taal. In dat geval stuur je bij je aanmelding een inschrijvingsbewijs mee van een taalopleiding. Hieraan stellen we de volgende eisen:

• het betreft een erkend taleninstituut in Nederland of daarbuiten;
• het betreft een cursus op niveau A2 (Common European Framework of Reference For Languages).

Als je het certificaat of in ieder geval een bewijs van deelname vóór 1 september (september instroom) en vóór 1 december (februari instroom) van het jaar van aanmelding hebt behaald, dan ben je toelaatbaar tot de opleiding. Je stuurt een kopie van je certificaat vóór die datum op. 
We raden je aan om Duits, Frans of Spaans te kiezen als je een certificaat tweede moderne vreemde taal moet behalen. Tijdens het onderwijs gaan we er namelijk van uit dat je over een basiskennis (A2) Duits, Frans of Spaans beschikt. Alle studenten volgen naast Engels één moderne vreemde taal (d.w.z. Frans, Duits of Spaans).

Je kunt onder meer een erkend certificaat behalen via:
Goethe instituut - Duits
Institut français des Pays-Bas - Frans 
Instituto Cervantes - Spaans

NB Wij accepteren geen certificaten die ouder zijn dan 2 jaar.

Uitsluiting

Toelating tot de opleiding gebeurt altijd onder de voorwaarde dat je slaagt voor je eindexamen van de middelbare school. Zak je voor je eindexamen, dan vervalt je recht op toelating. Je kunt dan een volgend jaar opnieuw deelnemen aan de selectie.

Uiterlijk aanmelden

Aanmelden voor het studiejaar 2018/2019 kan vanaf 1 oktober 2017 (nb eerdere aanmeldingen worden niet in behandeling genomen!). Je aanmelding moet binnen zijn vóór onderstaande data.

Studiejaar 2017/2018

Bachelor (NL of ENG) met start in september 2018 aanmelden vóór 15 januari 2018.

Bachelor (NL of ENG) met start in februari 2019 aanmelden vóór 1 maart 2018.

Indien je een buitenlandse vooropleiding hebt, moet je je aanmelden vóór 1 mei 2018.

Aanmelden voor studiejaar 2018/2019 kan vanaf 1 oktober 2017 via www.studielink.nl.

Meer informatie

Voor vragen over de selectieprocedure of het behalen van een certificaat kun je contact opnemen met de afdeling Selectie.
E-mail         selectiehmsm@zuyd.nl
Telefoon      043-3528122

Print deze pagina
Deel deze pagina