Kasteel park

Toelatingseisen

Ben je geïnteresseerd in een studie aan de Hotel Management School Maastricht? Check dan de toelatingseisen zoals die hieronder zijn geformuleerd.

Studenten lopend op de parkeerplaats van het Teaching Hotel

Indien je toelaatbaar bent op basis van je vooropleiding, ontvang je een uitnodiging voor onze selectie. We adviseren je om je zo vroeg mogelijk aan te melden om de kans te vergroten dat je geplaatst wordt in het instroommoment van je voorkeur (september 2020 of februari 2021). Let daarbij ook op de uiterste aanmelddata.

Toelatingseisen

  1. Havo- of vwo-diploma:
    Alle profielen zijn toelaatbaar als je twee moderne vreemde talen in je pakket hebt.
    Aanbevolen wordt om Economie of  Management & Organisatie in je profiel te hebben. Voor het HAVO-profiel Cultuur en Maatschappij is het verplicht om Economie of  Management & Organisatie in je examenpakket te hebben.
  2. Middelbare hotelschool, profiel HOM, niveau 4 met twee moderne vreemde talen. Een verkort traject behoort tot de mogelijkheden. Bekijk de voorwaarden.
  3. Mbo-diploma met twee moderne vreemde talen (niveau 4)
  4. Diploma’s van buitenlandse opleidingen van vergelijkbaar niveau.

Belangrijk 1: werkervaring en tussenjaar

Horeca-ervaring is geen officiële toelatingseis, maar wordt door ons wel aanbevolen en gewaardeerd. Neem je een tussenjaar waarin je activiteiten onderneemt om je beter voor te bereiden op onze opleiding, geef dat dan vooral aan ons door; wij zullen hier zeker aandacht aan besteden.

Belangrijk 2: HMSM talenonderwijs

Aan de Hotel Management School Maastricht volg je - naast Engels - een tweede taal. Je kunt kiezen uit Frans, Duits of Spaans. Het instapniveau van deze taal is A2 (Europees Referentiekader). Als je eindexamen hebt gedaan in de taal van je keuze, is dat voldoende. Anders zul je een (gewaarmerkt) certificaat op A2 niveau of in ieder geval een bewijs van deelname aan een cursus op het juiste niveau moeten kunnen overleggen. We ontvangen dit graag voor 1 september (instroom september) of 1 december (instroom februari). Aanbevolen taalinstituten: Voor Duits het Goethe Institut, voor Frans Institut Français of Alliance Française en voor Spaans Instituto Cervantes.

NB1: Als je moedertaal niet Nederlands is, dan ontvangen we graag een NT2-diploma.
NB2: We accepteren geen certificaten die langer dan twee jaar geleden zijn afgegeven.

Belangrijk 3: een economische bachelor

Ons bachelor programma heeft een sterk economisch karakter. Indien je twijfelt over jouw basiskennis van de economische vakken, dan zou je een opfris- of een bijspijkercursus kunnen volgen. We zien goede resultaten bij kandidaten die een dergelijke cursus hebben gedaan. Er zijn verschillende opties, één daarvan is het Boekhoudcollege.

Uitsluiting

Toelating tot de opleiding gebeurt altijd onder de voorwaarde dat je slaagt voor je eindexamen. Mocht je onverhoopt je diploma niet halen, dan vervalt je recht op toelating. Je kunt je dan volgend jaar opnieuw aanmelden voor de selectie.

Uiterste aanmelddatum

Aanmelden voor studiejaar 2020-2021 kan via www.studielink.nl.
De uiterste aanmelddatum is 1 mei 2020. Hoe eerder je je aanmeldt, hoe groter de kans dat je wordt geplaatst in het instroommoment van je voorkeur (september of februari).

Meer informatie

Voor vragen over aanmelding en toelating of het behalen van een certificaat kun je contact opnemen met de afdeling Selectie.

E-mailadres: selectiehmsm@zuyd.nl
Telefoon: 043 - 352 81 22

Print deze pagina
Deel deze pagina